c S
Pregled pravnega dogajanja v EU - 9. april 09.04.2015 V pregledu dogajanja v EU si lahko med drugim preberete o poteku investicijskega načrta za Evropo, izdelano in objavljeno je bilo poročilo o izvajanju evropske državljanske pobude, v parlamentu so obravnavali pravila za krepitev poštenega sojenja in ponovne vzpostavitve zaupanja v finančne trge, ogledate si pa lahko še poročilo o stroških dela v Evropi ter judikate z evropskega sodišča.

Investicijski načrt za Evropo

Luksemburg je naznanil, da bo prispeval 80 milijonov evrov za projekte, ki bodo (so)financirani s strani Evropskega sklada za strateška vlaganja, ki je ključni element 315 milijard evrov težkega investicijskega načrta za Evropo. Sredstva bo prispevala nacionalna razvojna banka. Luksemburg je tako za Nemčijo, Španijo, Francijo in Italijo že peta država, ki bo prispevala k načrtu. 20. aprila bodo v pristojnih odborih evropskega parlamenta glasovali o uredbi glede Evropskega sklada za strateške investicije, sledila bodo pogajanja med zakonodajalci, končna različica pa naj bi bila sprejeta junija. VEČ

Poročilo o evropski državljanski pobudi

Evropska komisija je objavila Poročilo o evropski državljanski pobudi, ki je bila uvedena 1. aprila 2012. Iz poročila izhaja, da je od začetka uvedbe mehanizma okoli šest milijonov Evropejcev podprlo evropske državljanske pobude in skušalo evropske oblikovalce politik opozoriti na pomembna vprašanja. Skozi celoten postopek sta šli dve državljanski pobudi, kar kaže na to, da se je uredba o evropski državljanski pobudi začela izvajati. Vendar poročilo ugotavlja, da bi bilo postopek mogoče izboljšati, in opredeljuje številna potencialna vprašanja za nadaljnjo razpravo. VEČ

Krepitev pravil glede poštenega sojenja

Na odboru za civilne svoboščine v Evropskem parlamentu je bil potrjen Osnutek pravil, ki zagotavljajo spoštovanje domneve nedolžnosti v državah članicah. Člani odbora so v predlog vključili spremembe, ki državnim organom preprečujejo izjave, ki bi lahko nakazovale na krivdo pred končno odločitvijo in zagotavljajo, da dokazovanje ostane na strani tožilstva ter jamčijo pravico do molka, pravico zoper samoobtožbo in prisotnosti na sojenju. VEČ


Ponovna vzpostavitev zaupanja v finančne trge

Ekonomski odbor evropskega parlamenta je potrdil nova pravila za zagotovitev polne preglednosti vseh meril uspešnosti (indeksov ali referenčnih stopenj), ki se uporabljajo v EU. Merila se zelo pogosto uporabljajo za ugotavljanje oz. sledenje razvoju trgov, vendar pa so razni škandali, kot npr. Libor ali Euribor, razkrili njihovo ranljivost  za razne manipulacije. VEČ

Varnost zračnega prometa

Evropska agencija za varnost zračnega prometa je objavila priporočilo civilnim letalskim družbam, da uvedejo oz. preverijo pravilo štirih oči v pilotski kabini, kar pomeni, da mora v primeru odhoda kapitana ali namestnika iz kabine vanjo priti nekdo od ostalega osebja (posadke). VEČ

Stroški dela v EU

Evropski statistični urad je objavil poročilo o stroških dela v državah članicah v letu 2014. Najvišji povprečni urni stroški dela (brez kmetijstva in javne uprave) so na Danskem (40,3 evra), najmanjši pa v Bolgariji (3,8 evra). Evropsko povprečje je 24,6 evra, povprečje evro območja je 29 evrov, v Sloveniji pa so stroški 15,6 evra. VEČEvropska sodna praksa

Zaposlitev v drugi državi članici

V zadevi C-67/14 je generalni pravobranilec Wathelet podal mnenje na podlagi direktive 2004/38 in uredbe 883/2004, da je možno izključiti od prejemanja nekaterih socialnih dajatev tiste državljane EU, ki se preselijo v drugo državo članico, da bi tam iskali zaposlitev, nimajo pa državljanstva te države. Če je državljan že imel zaposlitev, mu teh dajatev ni mogoče zavrniti avtomatično, brez posamične obravnave. VEČ

Dostop do dokumentov institucij EU

Na splošnem sodišču so v zadevi T-188/12 odločali o dostopu do pisnih vlog držav članic v postopkih pred sodiščem EU in presodili, da Komisija ne more avtomatično zavrniti dostopa do takih dokumentov na podlagi dejstva, da gre za dokumente, ki so del postopka pred sodiščem. Odločitev o zahtevi za dostop mora temeljiti na uredbi o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. VEČ

Pogoji za priznanje azila dezerterju

V zadevi C-472/13 so na sodišču EU pojasnili pogoje za priznanje azila v EU dezerterju iz tretje države. Dejanje preganjanja po direktivi 2004/83 je tako tudi (člen 9(2)(e)) pregon ali kazen zaradi zavrnitve služenja vojaškega roka v spopadu, kjer bi služenje vojaškega roka vključevalo kazniva dejanja. Za ta primer določena zaščita zajema vse vojaško osebje in se nanaša na položaj, ko bi služenje vojaške službe vključevala storitev kaznivih dejanj, četudi zgolj kot posredno sodelovanje. Zaščita velja, če je dokazano, da so bili vojni zločini že storjeni, presoja dejstev oz. sklopa indicev pa dokazuje verjetnost storitve teh zločinov, itd. VEČ

Pripravil:
Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.