c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 26. marec

26.03.2015 Evropska komisija je predstavila sklop ukrepov za davčno preglednost, ki je del programa za preprečevanje izogibanja davkom od dohodkov pravnih oseb in škodljive davčne konkurence v EU. Ključni element tega svežnja je predlog uvedbe avtomatične izmenjave podatkov o davčnih stališčih med državami članicami.

Namen novih ukrepov je zajeziti škodo, ki nastaja pri davčnih utajah in izogibanjih, saj ta po nekaterih ocenah znaša več milijard evrov in ogroža pravično porazdelitev bremena med davčne zavezance in pošteno konkurenco med podjetji. VEČ

Komisarji so določili glavna področja strategije za enotni digitalni trg, na katera se bo Komisija osredotočila pri svojem delu, da bi sprožila prave spremembe za potrošnike in podjetja. Komisija si je zadala nalogo, da bo odstranila ovire in vzpostavila enotni digitalni trg, s čimer se bodo svoboščine enotnega trga EU razširile na digitalno področje, kar bo spodbudilo rast in ustvarjanje novih delovnih mest v Evropi. VEČ

Evropska komisija je v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Sklada za notranjo varnost (ISF) odobrila 22 novih večletnih nacionalnih programov za obdobje 2014–2020 v skupni vrednosti okoli 1,8 milijarde evrov. EU prek teh dveh virov financira prizadevanja držav članic na področjih azila, migracij in vključevanja ter notranje varnosti. VEČ

Evropsko računsko sodišče je izdalo poročilo o iniciativi Jamstvo za mlade, v katerem izpostavlja tri tveganja pri njeni implementaciji, in sicer ustreznosti financiranja, definicije kakovostne ponudbe ter načina nadzora in poročanja Komisije glede rezultatov iniciative. Evropska komisija je pozdravila poročilo in odgovorila, da je investiranje v to shemo ključno za ohranitev bodočega evropskega potenciala za rast in da je Komisija do sedaj pravočasno in primerno pomagala državam članicam pri implementaciji programa. VEČ

Komisarka za regionalno politiko je predstavila niz ukrepov, s katerimi se želi okrepiti upravno usposobljenost za investiranje in upravljanje s sredstvi. Ukrepi bodo pomembni za obdobje 2014-2020, v katerem bo državam članicam na voljo preko 351 milijard evrov. VEČ

Evropska komisija in Evropska investicijska banka sta predstavili model jamstvenega instrumenta za kmetijstvo, ki naj bi olajšal dostop do denarja za kmete in ostale podeželske dejavnosti. Države članice in regije lahko prilagodijo in uporabijo model za vzpostavitev finančnih instrumentov, ki so financirani s strani podeželskih razvojnih programov v okviru Evropskega kmetijskega sklada za podeželski razvoj (EAFRD). VEČ

Evropska komisija je objavila podatke, da je EU v letu 2014 skoraj 2.500 izdelkom, ki segajo od igrač do motornih koles, preprečila vstop na svoje trge ali jih z njih umaknila, ker so potrošnikom nevarni. Komisija skupaj z državami članicami EU že 12 let skrbi, da bi bilo potrošniško blago na evropskih trgih varno. V ta namen ob odkritju nevarnih neživilskih izdelkov uporabljajo sistem hitrega obveščanja. VEČ

Sodna praksa Sodišča EU:

V zadevi C-534/13 so sodniki na sodišču EU presodili, da je skladna s pravom Unije italijanska zakonodaja, ki lastnikov ne obvezuje s sanacijskimi in preventivnimi ukrepi, če niso odgovorni za onesnaženje svojih zemljišč. Če te ukrepe sprejmejo organi, lahko države članice določijo le njihovo premoženjsko odgovornost. V zadevi je bila uporabljena direktiva 2004/35. VEČ

V zadevi T-496/11 so na splošnem sodišču razsodili, da je Okvir politike nadzora Eurosistema, ki ga je objavila ECB in ki centralnim nasprotnim strankam nalaga, da so locirane v euroobmočju, ničen. ECB namreč nima potrebne pristojnosti za naložitev take zahteve centralnim nasprotnim strankam, ki posredujejo pri kliringu finančnih vrednostnih papirjev. VEČ

V zadevi C-623/13 so na sodišču EU razsodili, da se iz dohodka francoskih državljanov, ki delajo v drugi državi članici, ne sme izplačati socialnih prispevkov v francoski socialni sklad. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.