c S
Pregled pravnega dogajanja v EU - 12. februar 12.02.2015 Parlament EU je potrdil direktivo o uporabi podatkov o letalskih potnikih (PNR). V predlogu skupne resolucije o protiterorističnih ukrepih izstopa člen, v katerem se Evropski parlament zavezuje, da si bo prizadeval za dokončanje direktive EU o PNR do konca leta.

Hkrati Evropsko komisijo poziva, naj pripravi oceno morebitnih posledic lanske sodbe Sodišča EU, s katero je to zaradi čezmernega posega v zasebnost razveljavilo sporno direktivo o hrambi podatkov, na direktivo o PNR. VEČ

V parlamentu EU razpravljajo o ideji, da bi se vzpostavil okvir za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, na podlagi katerega bi se ocenjevalo, katere države članice spoštujejo obveznosti glede teh področij. Države kandidatke morajo spoštovati in izpolnjevati kopenhagenske kriterije na področjih kot npr. svoboda tiska, enake pravice manjšin in neodvisnost sodstva. Ko postanejo države članice, ni več nobene redne kontrole oz. ocenjevanja spoštovanja obveznosti. VEČ

Prenovljena pravila glede čezmejne izmenjave podatkov o prometnih kršiteljih, ki naj bi zagotovila, da kršitelji prometnih pravil v tujini ne uidejo kaznim, so bila potrjena s strani parlamenta EU. VEČ

V parlamentu EU je potekala debata o najnovejšem načrtu, da bi se zagotovila milijarda evrov za financiranje Pobude za zaposlovanje mladih v letu 2015. Večina razpravljavcev se je strinjala s pospešitvijo financiranja za projekte, ki so namenjeni povečevanju zaposlenosti mladih, hkrati pa tudi razvijajo dolgoročne rešitve in ponujajo strukturne reforme. Komisija je glede te iniciative objavila vprašanja in odgovore o pospešenem predfinanciranju iniciative ter splošna vprašanja in odgovore glede iniciative. VEČ

Svet EU je potrdil poostrena pravila za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Pravila sestavljata direktiva in uredba, ki bosta tudi zagotovili doslednost pristopa do teh vprašanj na mednarodni ravni. Uredba bolj podrobno ureja informacije, ki spremljajo transferje sredstev. Pravila vključujejo tudi priporočila Projektne skupine za finančno ukrepanje (Financial Action Task Force -> FATF), ki se smatra za globalno referenco glede pravil za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Glede določenih vprašanj nova pravila EU nudijo tudi širšo in dodatno zaščito od priporočil. VEČ

Predstavniki Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Grčije, Madžarske, Italije, Romunije, Slovaške, Slovenije in Evropske komisije so se zbrali na prvem zasedanju Skupine na visoki ravni, kjer so razpravljali o ustanovitvi načrta za prednostno regionalno infrastrukturo in njeni uveljavitvi za izboljšanje varnosti dobav plina in drugih energentov. VEČ

Odbor Evropske investicijske banke je odobril 4.8 milijarde novih posojil za podporo investicijam malih in srednjih ter mid-cap podjetjih v EU. Člani odbora so razpravljali tudi o pričakovani vlogi banke glede upravljanja Evropskega sklada za strateška vlaganja, ki naj bi bila uveljavljena prek investicijskega načrta EU. VEČ

Evropska centralna banka je predstavila spletno igro, prek katere lahko spoznate varnostne značilnosti novega bankovca za 20 evrov. VEČ

Člani odbora za proračun pri evropskem parlamentu so ob obravnavi prvega poročila Skupine na visoki ravni glede lastnih virov (HLG) opozorili, da je reforma financiranja proračuna EU nujna, vendar ne na račun davkoplačevalcev. Skupina pripravlja predloge za enostavnejši, bolj pošten in transparenten ter bolj demokratičen sistem odgovornosti. VEČ

Člani odbora za civilne svoboščine so potrdili predlog pravil, ki naj bi zagotovila mladoletnikom, osumljenim ali obtoženim kaznivega dejanja, pomoč odvetnika na vseh fazah kazenskega postopka v katerikoli državi EU. Med pravili so tudi določbe, ki zagotavljajo individualno oceno mladoletnika s strani usposobljenega osebja, zaslišanje in izpovedbo mladoletnika ter ločeno pridržanje od odraslih zapornikov. VEČ

Sodišče EU:

V zadevi C-172/13 so na sodišču EU odločili, da je britanska zakonodaja, ki pod določenimi pogoji omogoča čezmejno olajšavo za skupino in je bila uvedena po sodbi Marks and Spencer, skladna s pravom EU. V Združenem kraljestvu olajšava za skupino družbam, ki so del skupine, omogoča, da lahko med seboj poravnajo svoje dobičke in izgube. VEČ

V zadevi C-449/13 so na sodišču EU presodili, da mora posojilodajalec dokazati, da je izpolnil svoje predpogodbene obveznosti in priskrbel informacije ter preveril kreditno sposobnost posojilojemalca. Načelo učinkovitosti bi bilo namreč ogroženo, če bi bilo dokazno breme glede neizpolnjevanja obveznosti posojilodajalca na posojilojemalcu. V zadevi je bila uporabljena direktiva 2008/48. VEČ

Španska zakonodaja, po kateri mora sodišče preračunati zamudne obresti, ki so več kot trikrat večje od zakonitih obresti, je po mnenju sodišča EU v združenih zadevah C-482/13, C-484/13, C-485/13 in C-487/13 v skladu s pravom EU. Vendar pa mora obstajati možnost, da sodišče upošteva določbo, ki določa take obresti kot nepoštene in jih na tej podlagi ne uporabi. V zadevi je bila uporabljena direktiva 93/13. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.