c S
Pregled pravnega dogajanja v EU - 29. januar 29.01.2015 Svet EU je sprejel spremembe k direktivi o matičnih in odvisnih družbah (direktiva 2011/96), in sicer je dodal obvezno določbo proti zlorabam z namenom preprečiti davčno izogibanje in agresivno davčno načrtovanje s strani poslovnih skupin.

Sprejete  spremembe naj bi ustavile zlorabe direktive, ki omogočajo izogibanje davkom. Določba proti zlorabam bo preprečila državam članicam, da podelijo ugodnosti iz direktive nepristnim dogovorom. VEČ

Komisija EU je začela s projektom Unije kapitalskih trgov (Kapitalske unije). Za začetek so organizirali orientacijsko razpravo na kolegiju komisarjev. Kapitalska unija je paradni projekt nove Komisije, njen namen naj bi bil pospešiti gospodarsko rast in zaposlovanje v EU. Prek nje naj bi podjetja pridobila nove poti do raznovrstnih virov kapitala po celotni EU, vlagatelji in varčevalci pa naj bi imeli boljše možnosti uporabe svojega denarja. Februarja naj bi bila sprejeta zelena knjiga, ki bo podlaga za javno razpravo. VEČ

V torek je začel delovati prenovljen in izboljšan register preglednosti EU, katerega namen je po eni strani, da bi se vzpostavilo bolj pregledno in odgovorno odločanje in lobiranje v EU, po drugi pa, da bi se spodbudilo lobiste k registraciji. Olajšan je tudi dostop javnosti do samega registra. V samem registru pa je spremenjen način prijave lobistov, posredovati se morajo dodatne informacije o sodelovanjih v evropskih odborih, forumih, medskupinah ali podobnih strukturah. VEČ

Svet EU je potrdil sporazum, ki ga je dosegel z evropskim parlamentom, glede novih pravil pri zagotavljanju kvalitete in zanesljivosti evropske statistike. Nova pravila, ki spreminjajo uredbo 223/2009, so namenjena oblikovalcem politik kot pomoč pri odločanju na podlagi boljših statističnih podatkov, kar tudi zbuja zaupanje javnosti in finančnih trgov v te odločitve. VEČ

V evropskem parlamentu poteka razprava glede zakonodajnega predloga, ki bi letalske družbe zavezal, da državam EU posredujejo podatke o potnikih, ki vstopajo ali zapuščajo območje EU. Namen predloga naj bi bil pomagati državnim organom članic pri pregonu težjih kaznivih dejanj in terorizma. Predlog predvideva bolj sistematično zbiranje, uporabo in shranjevanje podatkov o imenih potnikov (PNR) na mednarodnih letih. Sam predlog stoji na zelo trhlih temeljih, saj je bila že precej manj sporna direktiva o hrambi podatkov razveljavljena s strani sodišča. VEČ

Lastniki podjetij bodo morali biti navedeni v centralnih registrih v državah članicah EU, ki bodo odprti za državne organe in druge z legitimnim interesom (npr. novinarji). Nova direktiva proti pranju denarja je namenjena pomoči pri boju proti pranju denarja, davčnemu kriminalu in financiranju terorizma. Potrjena so bila tudi nova pravila, ki omogočajo lažje sledenje denarnim transakcijam. VEČ

Predlog pravil Evropskega parlamenta in Sveta predvideva omejitev bančnih provizij, zaračunanih trgovcem ob plačilih kupcev prek plačilnih kartic. Omejitev naj bi veljala tako za čezmejna kot za domača kartična plačila in naj bi zmanjšala stroške uporabnikom plačilnih kartic. VEČ

V odboru za trgovino pri Evropskem parlamentu so izjavili, da mora parlament izrabiti svoj vpliv pri oblikovanju pravil Čezatlantskega partnerstva za trgovino in naložbe (TTIP) in tako zagotoviti, da bo sporazum služil vsem prebivalcem EU in ne le peščici ekonomskih igralcev. Člani odbora so podali zahtevo, da morajo biti pogajanja bolj demokratična in pregledna. VEČ

Evropska komisija je objavila vprašanja in odgovore glede evropskega sklada za strateške naložbe, s katerimi pojasnjuje sprejete ukrepe 315 milijard evrov vrednega investicijskega načrta Komisije. VEČ

V zadevi C-573/13 so na sodišču EU presodili, da mora biti v elektronskem sistemu za nakup vozovnic za vsak odhodni let z letališča Unije končna cena, ki jo je treba plačati, navedena pri vsakem prikazu cen zračnih prevozov, vključno s prvim prikazom. To ne velja le za zračni prevoz, ki ga je izbrala stranka, temveč za vsak zračni prevoz, katerega cena je prikazana. VEČ

V zadevi C-202/13 so sodniki najvišjega evropskega sodišča ugotovili, da se ne sme s predhodno pridobitvijo vizuma pogojevati pravice do vstopa državljana tretje države, če ima ta dovoljenje za prebivanje družinskega člana Unije. Direktiva o prostem gibanju namreč ne dovoljuje ukrepov, ki bi družinskim članom zaradi splošne prevencije preprečevali vstop na ozemlje države članice brez vizuma. VEČ

V zadevi T-197/13 so na splošnem sodišču presodili, da Kneževina Monako ne more pridobiti koristi glede določenega blaga in storitev na podlagi zaščite blagovne znamke MONACO. Beseda MONACO označuje geografsko poreklo zadevnega blaga in storitev ter nima razlikovalnega značaja. Sodniki so uporabili uredbo 207/2009. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.