c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 4. december

04.12.2014 V evropskem parlamentu so zaslišali pogajalce in strokovnjake, ki sodelujejo pri sprejemanju čezatlantskega trgovinskega in investicijskega sodelovanja (TTIP), glede delavskih standardov in javnih storitev in kako bi TTIP pripomogel k ustvarjanju strokovnih delovnih mest.

Predstavniki odbora za zaposlovanje in mednarodno trgovino so izrazili skrb glede možne privatizacije javnih storitev in zmanjševanja delavskih standardov ter zahtevali konkretne številke o novih delovnih mestih. VEČ

Evropska komisija je pozdravila začetek veljavnosti sporazuma s Švico o sodelovanju na področju konkurence. Sporazum naj bi okrepil sodelovanje med švicarsko in evropsko komisijo za konkurenco, kar vključuje tudi izmenjavo dokazov, ki jih zberejo v svojih preiskavah. Ta izmenjava je podvržena strogim pogojem glede zaščite poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov. Tako bo na podlagi sporazuma možna boljša koordinacija medsebojnih aktivnosti in medsebojna komunikacija. VEČ

Evropska komisija je predstavila naložbeni načrt v višini 315 milijard EUR, ki bo spodbudil rast v Evropi in evropskim državljanom pomagal  nazaj na delo. Načrt je sestavljen iz treh glavnih sklopov, in sicer ustanovitev novega evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavitev verodostojnega nabora projektov, ki so v pripravi in programom tehnične pomoči za usmeritev naložb ter ambiciozen časovni načrt, da bi Evropa postala bolj privlačna za naložbe. VEČ

Evropska komisija je poudarila potrebo po polni in hitri implementaciji zavarovalnih pravil Slovency II ob objavi poročili oz. rezultatov stresnih testov zavarovalnic s strani Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine. Nova pravila bodo začela učinkovati za celotno EU s 1. januarjem 2016. Poročilo oz. stresni testi, ki so bili celostni in resni, so pokazali, da je na splošno evropski zavarovalni sektor v dobrem stanju, so pa bile odkrite tudi določene pomanjkljivosti. VEČ

Svet EU je sprejel sklepe glede cepljenj in jih označil za učinkovito orodje pri ohranjanju javnega zdravja. V sklepih so podana splošne ugotovitve zdravstvenih tveganj in cepljenj ter priporočila glede cepljenj in njihove učinkovitosti. Podali so tudi splošna priporočila, priporočila državam članicam in priporočila Komisiji EU. VEČ

Komisija EU je 28. novembra sprejela nov osnutek proračuna za leto 2015, ker pogajanja med parlamentom in Svetom niso bila uspešna in prejšnji osnutek 17. novembra ni bil potrjen. Novi osnutek predvideva 145.2 milijarde za obveznosti (povečanje za 1.8% glede na 2014) in 141.3 milijarde za plačila (povečanje za 0.7% glede na 2014). VEČ

Iz sodne prakse Sodišča EU:

V zadevi C-507/13 je na sodišču EU generalni pravobranilec Jääskinen podal mnenje, da je veljavna zakonodaja EU, ki omejuje razmerje med nagradami bančnikov in njihovimi osnovnimi plačami. V mnenju je zapisano, da določitev fiksnega razmerja med nagradami in osnovno plačo ne omejuje zneska celotne plače. VEČ

V zadevi T-450/09 so na splošnem sodišču EU odločili, da je registracije oblike Rubikove kocke kot 3D znamke Skupnosti veljavna. Sodniki so obrazložili, da grafična upodobitev kocke ne predstavlja tehnične rešitve, ki je izključitveni razlog za zaščito oblike kot znamke. Sodniki so poudarili, da je imetnikov monopol trženja omejen le na tridimenzionalne sestavljanke v obliki kocke, ki ima na svojih ploskvah mrežaste strukture. VEČ

V združenih zadevah C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13 in C-418/13 so na sodišču EU presodili, da je italijanska pravna ureditev glede pogodb o zaposlitvi za določen čas v šolskem sektorju v nasprotju s pravom EU. Neomejeno obnavljanje pogodb z razlogom zadovoljevanja stalnih in trajnih potreb v državnih šolah namreč ni utemeljeno. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.