c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 6. november

06.11.2014 4. novembra je začela delovati  bančna unija, nadzorniške naloge in pristojnosti v okviru enotnega mehanizma nadzora v njej pa v celoti prevzema Evropska centralna banka (ECB). Kot enotni nadzornik bo zagotavljala dnevni nadzor bank v evro območju, s ciljem zagotoviti varni evropski bančni sektor, ki se hitro in pravočasno odziva na nastajajoča tveganja.

Novi zakonodajni okvir s skupnimi pravili za banke v 28-ih državah članicah, ki so zbrana v enotnem pravilniku, naj bi preprečeval bančne krize, nudil postopek za upravljanje bank v težavah z možnostjo nadzorovane likvidacije in omogočal garancijo za vloge varčevalcev po celotni EU v višini 100.000 evrov. VEČ

Nova komisija EU je tudi uradno začela z delom. Predsednik Jean-Claude Juncker je dejal, da je čas, da zavihajo rokave in poprimejo za delo. »Obkrožen z močno in izkušeno ekipo že nestrpno čakam, da v naslednjih petih letih Evropo povedem novim zmagam naproti.« VEČ

Evropska unija je od Svetovne trgovinske organizacije (STO) zahtevala, da odloči o sporu glede diskriminatornih davkov v Braziliji, saj po mnenju EU določeni brazilski davki dajejo nepošteno prednost domačim proizvajalcem, kar je v nasprotju s pravili STO. EU želi z rešitvijo spora ponovno izenačiti poslovno raven brazilskih in evropskih podjetij ter njihovih produktov. VEČ

Evropska komisija je sprejela Sporazum o sodelovanju s Slovenijo glede uporabe Strukturnega in investicijskega sklada EU za rast in delovna mesta v letih 2014-2020. V sporazumu je določena strategija za optimalno rabo omenjenega sklada za celotno državo, v katero naj bi se v teh šestih letih vložilo 3,97 milijarde evrov. Poleg teh sredstev bo Slovenija dobila še dobrih 800 milijonov evrov za razvoj podeželja in 24,8 milijonov za ribištvo in pomorstvo. VEČ

EU in Singapur sta sklenila trgovinski sporazum, Komisija EU pa je zaprosila sodišče EU za mnenje glede pristojnosti za podpis in ratifikacijo tega sporazuma. VEČ

Evropska komisija je sprejela poročilo o splošni oceni ekonomskih posledic poročanja s strani bank in investicijskih podjetij na podlagi člena 89 direktive 2013/36 (o kapitalskih zahtevah) po posameznih državah. Glavni cilj poročila Komisije je, da oceni, ali obveznosti poročanja na podlagi direktive lahko prinaša pomembne negativne ekonomske posledice. Poročanje s strani bank naj bi prineslo zlasti več preglednosti in odgovornosti ter javnega zaupanja v finančni sektor. VEČ

Evropska komisija je objavila pogosta vprašanja glede sistema davka na dodano vrednost v EU v luči prihajajoče temeljne reforme tega sistema. Cilj reforme je narediti prijaznejši sistem za podjetja, ki bo bolj pregleden in s tem manj dovzeten za goljufije, manj administrativno obremenjujoč in bolj stimulativen za čezmejno trgovino. VEČ

Komisija je izrazila zadovoljstvo glede odziva podjetij za izposojo avtomobilov na njeno pismo z 8. avgusta, s katerim je opozorila ta podjetja, naj končajo s praksami, ki potrošnikom onemogočajo izposojo po najboljših cenah glede na državo prebivališča. Podjetja so potrdila zavezanost k upoštevanju načela nediskriminatornosti in podala razlage svojih cenovnih politik. VEČ

Sodna praksa Sodišča EU

V združenih zadevah C-359/11 in C-400/11 so na sodišču EU sprejeli sodbo glede oskrbe z električno energijo in plinom. Sodniki so odločili, da morajo biti potrošniki, ki so vključeni v splošno obveznost oskrbe z električno energijo in plinom, pravočasno in pred začetkom veljavnosti spremembe obveščeni o razlogih in pogojih glede spremembe cene ter obsegu te spremembe. Na sodišču so obravnavali nemško ureditev, ki ne določa takega obvestila in je v nasprotju z direktivo 2003/54 o električni energiji in direktivo 2003/55 o plinu. VEČ

V zadevi C-117/13 so na sodišču EU odločili o izjemi od pravice do reproduciranja po direktivi o avtorski pravici. Država članica lahko dovoli knjižnicam, da brez privolitve imetnikov avtorskih pravic digitalizirajo knjige iz svojih zbirk in jih dajo na voljo na elektronskih terminalih za branje. Pod določenimi pogoji in v določenih mejah, vključno s plačilom poštenega nadomestila imetnikom avtorskih pravic, lahko države članice dovolijo tiskanje ali hrambo teh knjig na USB ključku. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.