c S
Pregled pravnega dogajanja v EU - 9. oktober 09.10.2014 V pregledu preberite več o zadnjih zaslišanjih komisarskih kandidatov in negativni oceni Bratuškove, regulativnih standardih uredbe o bonitetnih agencijah, dodatnih sredstvih za politiko rasti in zaposlovanja, financiranju evropskih političnih strank in zanimivih primerih na Sodišču EU.

Slovenska kandidatka za podpredsednico Evropske komisije Alenka Bratušek kot edina izmed predlaganih kandidatov nove komisarske ekipe pod vodstvom Jean-Clauda Junckerja ni dobila potrditve v Evropskem parlamentu. Pristojna odbora sta jo zavrnila z veliko večino. VEČ

Nizozemec Frans Timmermans, kandidat za prvega podpredsednika Evropske komisije, je včeraj opravil zaslišanje v Evropskem parlamentu. To je bilo edino zaslišanje, ki so ga vodili predsedniki političnih skupin v parlamentu in ne pristojni odbori, vprašanja pa so smeli zastavljati vsi evropski poslanci. VEČ

Evropska komisija je sprejela tri regulativne tehnične standarde, ki so potrebni za izvedbo ključnih določb uredbe o bonitetnih agencijah. Ti standardi določajo zahteve po razkritjih s strani izdajateljev, originatorjev in sponzorjev glede strukturiranih finančnih inštrumentov, zahteve glede poročil bonitetnih agencij za Evropsko bonitetno platformo in zahteve za poročila glede taks za tekoče nadzore s strani Evropskega organa za vrednostne papirje in trge. VEČ

Z oktobrom je bil ustanovljen vseevropski pokojninski sklad, katerega namen je uvedba vseevropske ureditve pokojninskih pravic. Ta sklad bo evropskim raziskovalcem omogočal, da bodo bolj mobilni, saj se bodo z vzpostavitvijo pokojninskega varčevanja RESAVER dodatne pokojninske pravice raziskovalcev ohranjale ne glede na prehajanje iz ene v drugo državo članico in na druga delovna mesta. Sistem naj bi bil vzpostavljen leta 2015. VEČ

Odbor za proračun pri Evropskem parlamentu je za proračun 2015 predlagal, da se zagotovi dodatna sredstva za politike rasti in zaposlovanja, vključno s programom Erasmus+ in evropsko humanitarno ter drugo pomočjo na vojnih območjih. Probleme in pomen EU proračuna je v sporočilu za javnost pojasnila Evropska komisija. VEČ

Svet EU je sprejel pravila (dve uredbi) glede statuta in financiranja evropskih političnih strank. Pravila so namenjena pomoči strankam in njihovimi povezanimi političnimi ustanovami pri uveljavljanju njihovih nalog, t.j. izražanju politične volje evropskih državljanov. VEČ

Evropska komisija je na podlagi Uredbe o združitvah odobrila predlagano pripojitev podjetja WhatsApp Inc. s strani podjetja Facebook Inc. Obe podjetji, sicer iz Združenih držav Amerike, nudita aplikacije za pametne telefone, ki omogočajo potrošnikom komuniciranje prek pošiljanja besedil, slik, zvoka in video sporočil. Komisija je ugotovila, da aplikaciji Facebook Messenger in WhatsApp nista tesni konkurentki in bodo potrošniki tudi po pripojitvi imeli na voljo alternativne aplikacije za komunikacijo. VEČ

V četrtletnem pregledu zaposlovanja in socialnih razmer, ki ga je opravila Evropska komisija, prevladuje ugotovitev, da je evropsko gospodarsko okrevanje še vedno šibko, poleg tega pa ostaja negotova tudi rast zaposlovanja. Komisija je v pregledu obravnavala tudi dohodkovne neenakosti med državami članicami, poudarjen pa je tudi pomen vseživljenjskega vlaganja v spretnosti za povečanje zaposljivosti. VEČ

Komisija EU je opravila letno analizo napredka držav članic pri izvedbi Akta za mala podjetja (SBA; Small Business Act). Analiza temelji na širokem naboru kriterijev uspešnosti in razvoja nacionalnih politik, ki so razporejeni glede na deset dimenzij politik SBA. Analiza vključuje tudi napovedi gibanj (2012 – 2015) v sektorju malih podjetij za vsako državo. Napoved oz. ocena za Slovenijo je, da bo kljub boljši gospodarski napovedi število malih podjetij upadlo, prav tako pa zaposlovanje v le teh. Kot glavni težavi se omenjata neodzivna administracija in slabi pogoji za dostop do financ. VEČ

Sodna praksa Sodišča EU

V zadevi C-67/13 P so sodniki razveljavili sodbo splošnega sodišča in mu zadevo poslali v ponovno odločanje, da preuči ali so ukrepi v konkretni zadevi prepovedani  zaradi svojih protikonkurenčnih učinkov na podlagi 101. člena PDEU. Sodniki so namreč odločili, da splošno sodišče ni v zadostni meri obrazložilo, da je cilj ali posledica sprejetih cenovnih ukrepov združenja bančnih kartic (Groupement des cartes bancaires (CB)) omejevanje konkurence. VEČ

V zadevi C-549/13 so sodniki odločili, da minimalna plača po predpisih naročnika v okviru javnih naročil ne more biti avtomatično uporabljena tudi za delavce podizvajalca iz druge države članice, če delavci podizvajalca izvedejo naročilo izključno v državi članici podizvajalca. Po mnenju sodnikov je neskladno s svobodo zagotavljanja storitev, da se zahteva plačilo minimalne plače (po predpisih ene države članice) brez povezave s stroški življenja v drugi državi članici. V zadevi je relevantna direktiva 96/71. VEČ

V zadevi C-487/12 je bilo odločeno, da je španska zakonodaja, ki zahteva, da letalske družbe ne smejo dodatno zaračunati prevoza prijavljene prtljage, v nasprotju s pravom EU, t.j. uredbe 1008/2008. Cena v zvezi s storitvijo prevoza prijavljene (oddane) prtljage, ki ni neizogibna in obvezna storitev  za prevoz potnikov, je tako lahko izbirno doplačilo. Za neizogiben element prevoza potnikov in za kar se ne sme dodatno zaračunati pa šteje ročna prtljaga. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko