c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 25. september

25.09.2014 V pregledu preberite več o zaslišanju komisarskih kandidatov, novi mreži javnih služb za zaposlovanje in boju proti delu na črno ter se seznanite z zanimivimi primeri Sodišča EU.

Evropski parlament bo zaslišal kandidate za komisarje iz liste prihajajočega predsednika komisije Jean-Clauda Junckerja v obdobju od 29. septembra do 7. oktobra. Člani parlamenta bodo ocenjevali primernost kandidatov, nato pa se bo glasovalo o celotni sestavi komisije. Voditelji političnih skupin so se že dogovorili o obliki in programu zaslišanj. VEČ

23. septembra je začela delovati mreža javnih služb za zaposlovanje, ki bo v pomoč državam članicam pri usklajevanju politik in ukrepov proti brezposelnosti ter krepitvi okvirja za evropsko gospodarsko upravljanje. Mreža naj bi zlasti pomagala izboljšati praktično izvajanje programa jamstva za mlade. VEČ

Evropski ekonomski in socialni odbor je pozval k nujni potrebi po boju proti delu na črno, ki naj bi v EU znašal 2.1 trilijona evrov. Porast dela na črno sovpada z začetkom ekonomske in finančne krize, pomeni pa tveganja za delavce in podjetja. Zato je potrebno vzpostaviti platformo prek katere bi se predlagala nova ali poenostavljena evropska in nacionalna zakonodaja. VEČ

Iz skupnega poročila Evropske komisije in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o usklajevanju ekonomskih migracij s potrebami trga dela izhaja glavna ugotovitev, da mora EU za odpravo posledic staranja prebivalstva zmanjšati razlike med spoloma ter povečati udeležbo mladih in starejših delavcev na trgu dela. Pri tem pa bodo imele ključno vlogo mobilnost in migracije, tako znotraj kot zunaj EU. VEČ

Predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi je Odboru za ekonomske in monetarne zadeve pri Evropskem parlamentu dejal, da je okrevanje evropskega gospodarstva na podlagi podatkov za drugi kvartal in poletje izgubilo svoj zagon. Poudaril je, da je potrebna skupna monetarna politika in vzpostavitev ugodnih pogojev za realni sektor, da pride do denarja. VEČ

Od 18. septembra je na voljo za podpis Konvencija o manipulacijah pri športnih tekmovanjih. Konvencija naj bi prinesla nove možnosti in rešitve za preprečevanje, ugotavljanje in boj proti prirejanju tekem in manipulacijah na športnih tekmovanjih. VEČ

V zadevi C-43/13 je sodišče EU pojasnilo obseg varstva potrošnikov v primeru nepremičninskega zavarovanja (hipoteke) na družinski hiši. Sodišče pojasnjuje, da je pravica do stanovanja temeljna pravica, zato jo mora nacionalno sodišče upoštevati pri izvajanju direktive 93/13 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah. Sodišče opozarja, da morajo države članice za ohranitev pravic potrošnikov iz direktive sprejeti podrobna zaščitna pravila za preprečevanje nadaljnje uporabe pogojev, ki se opredelijo za nepoštene. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-382/12 P potrdilo sodbo splošnega sodišča, s katero so bile prepovedane večstranske medfranšizne provizije, ki jih je določila družba MasterCard. Sodniki so potrdili, da so se zadevna podjetja sporazumela ali vsaj strinjala z usklajevanjem svojega ravnanja glede večstranskih medfranšiznih provizij, da bi sistem deloval ustrezno tudi brez provizij, da je sicer splošno sodišče napačno uporabilo pravo pri analizi učinkov teh provizij, vendar to nima vpliva niti na analizo niti na izpodbijano sodbo, da imajo te provizije omejevalne učinke na konkurenco in da je bil pravilno upoštevan dvostranski značaj sistema. VEČ

V zadevi C-205/13 so sodniki odločili, da se lahko registracija oblike, ki izhaja iz same narave blaga oz. je bistveno in neločljivo povezana s funkcijo ali z generičnimi funkcijami blaga, in oblike, ki daje blagu bistveno vrednost, kot blagovne znamke po pravu EU zavrne na podlagi 3(1)(e) člena direktive 89/104, ki je veljala v času dogajanja. Če bi se registracija takih oblik blaga dovolila, bi to dejansko pomenilo podelitev monopola nad bistvenimi značilnostmi določenega blaga, kar bi bilo v nasprotju z namenom zaščite blagovnih znamk in poštene konkurence. Sodišče je v tretji točki izreka razsodilo še, da je treba člen 3(1)(e) direktive razlagati tako, da razlogov za zavrnitev registracije iz prve in tretje alinee te določbe ni mogoče uporabiti hkrati. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.