c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 11. september

11.09.2014 Novi predsednik Evropske komisije Juncker je predstavil svojo ekipo in sestavo nove Evropske komisije. Juncker je prepričan, da je njegova ekipa močna in izkušena ter da bo s skupnimi močmi tudi učinkovita. V komisiji bo devet žensk in devetnajst moških, tri od sedmih podpredsednikov komisije bodo ženske. Ena izmed podpredsednic bo tudi slovenska premierka v odhodu Alenka Bratušek, ki bo pristojna za energetiko oz. za energetsko unijo.

Glavne prioritete nove komisije bodo: zagotoviti primerna delovna mest za državljane, povečati investicije, spodbuditi bančna posojila realni ekonomiji, ustvariti povezan enotni digitalni trg in kredibilno zunanjo politiko ter zagotoviti energetsko varnost EU. VEČ

Evropska komisija je začela s posvetovanjem o prihodnosti politike za pomoč malim in srednjim podjetjem. Na podlagi posvetovanja bo skušala izboljšati pobudo EU za mala in srednja podjetja, ki zajema obsežen sklop ukrepov za lažje poslovanje malih podjetij in se je že pokazala kot dobra podlaga za politiko na tem področju. Posvetovanje bo potekalo do 15. decembra 2014. VEČ

Komisija EU je sprejela predloga o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in medicirani krmi s ciljem, da se izboljša zdravje in dobrobit živali, obravnava protimikrobne odpornosti v EU ter spodbudijo inovacije. S predlogom o zdravilih se želi predvsem povečati količino zdravil namenjenih zdravljenju in preprečevanju bolezni živali. Uredba o medicirani krmi pa med drugim po novem ureja tudi hrano za hišne živali. VEČ

Evropska komisija je kaznovala kartel podjetij, ki proizvajajo čipe za pametne kartice, z globo v višini 138 milijonov evrov. Podjetja so usklajevala obnašanje na trgu z dogovori o cenah, cenovnih trendih, proizvodnih kapacitetah in bodočih tržnih ravnanjih, tako na splošno kot v razmerju s posamezniki. VEČ

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je objavila letno poročilo Kratek pregled izobraževanja 2014 o stanju nacionalnih izobraževalnih sistemov in izzivih, s katerimi se ti soočajo. Poročilo izpostavlja vse večji pomen, ki ga imajo naložbe v izobraževanje za prihodnjo rast in zaposlovanje v EU ter za bolj vključujoče evropske družbe. VEČ

Predsednik evroskupine Dijsselbloem je na Odboru za ekonomske in monetarne zadeve evropskega parlamenta povedal, da je potrebno dati več poudarka fiskalnim ukrepom, ki npr. premikajo obdavčenje stran od dela. Vendar pa je pri uresničevanju Pakta za stabilnost in rast potrebna tudi fleksibilnost, ki naj se uporabi skupaj s strukturnimi reformami. VEČ

V zadevi C-162/13, v kateri nastopa Damijan Vnuk proti Zavarovalnici Triglav, so na sodišču EU presojali o obsegu zavarovanja v primeru prometnih nesreč po direktivi 72/166. Sodniki so podrobneje pojasnili obseg varstva oškodovancev nesreč, ki jih povzročijo vozila. Obvezno zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi vozil mora zajemati vsako nesrečo, do katere je prišlo pri uporabi vozila, ki je bila skladna z njegovo običajno funkcijo. VEČ

V sodbi C-201/13 so presojali na podlagi direktive o avtorski pravici in presodili, da lahko imetniki pravic dela, na podlagi katerega je narejena parodija, zahtevajo, da se diskriminatorno sporočilo, ki je vsebovano v parodiji, ne povezuje s prvotnim delom. Bistveni in edini značilnosti parodije sta, da spominja na obstoječe delo, hkrati pa se od njega zaznavno razlikuje, in da ustvarja humor ali posmeh. Vendar pa parodija ne sme imeti lastne izvirnosti, razen tiste v zvezi z odražanjem zaznavnih razlik v primerjavi z izvirnim delom. VEČ

V sodbi C-452/13 so opredelili pojem dejanskega časa prihoda. Tako so določili, da dejanski čas prihoda leta ustreza času, ko se odprejo vsaj ena vrata letala. Sodišče ugotavlja, da zaradi morebitne odškodnine pojem čas prihoda, uporabljen za ugotavljanje trajanja zamude, ki jo utrpijo letalski potniki, ustreza času, ko se odprejo vsaj ena vrata letala, saj je takrat potnikom dovoljeno zapustiti letalo. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.