c S

Sodna praksa EU: Izjema privatnega reproduciranja

13.08.2014 V zadevi C-435/12 so sodniki sodišča EU pričakovano odločili, da se izjema privatnega reproduciranja iz drugega odstavka 5. člena > Direktive 2001/29 o informacijski družbi (in iz 50. člena ZASP) lahko uporabi le za reprodukcije del iz zakonitih virov ne pa tudi iz nezakonitih.

Zadeva sicer izvira iz Nizozemske, kjer je prišlo do vprašanja razlage nizozemskega zakona o avtorski pravici, ki pri izjemi privatnega reproduciranja ne razlikuje med zakonitimi in nezakonitimi deli. Razlaga je večinoma vključevala tudi kopije iz nezakonitih virov. Nizozemski parlament je naložil plačilo takse na digitalne in elektronske naprave ter naprave za shranjevanje. Izdelovalci in uvozniki tega blaga so se pritožili, da ni upravičeno od njih zahtevati, da plačujejo za privatno reproduciranje del iz nezakonitih virov.

Sodišče EU je priznalo, da direktiva ne naslavlja izrecno legalnosti ali nelegalnosti izvora del, ki se jih lahko reproducira, vendar pa je jasno povedalo, da se mora izjema razlagati strogo. Sodniki so poudarili še, če bi imela država možnost sprejeti zakonodajo, ki bi dovoljevala reproduciranje del iz nezakonitih virov, bi bil rezultat očitno škodljiv za pravilno delovanje notranjega trga, saj bi spodbujal kroženje ponarejenih oz. piratskih del, s tem pa bi zmanjševal obseg zakonite prodaje oz. drugih zakonitih transakcij. Poleg tega je taka razlaga izjeme potrebna tudi zato, ker ne obstajajo uporabni tehnološki ukrepi zaščite, ki bi učinkovito preprečevale nezakonite privatne kopije.

Generalni pravobranilec Villalón je v zadevi C-463/12 podal mnenje, da je nadomestilo za privatno razmnoževanje za pomnilniške kartice v mobilnih telefonih tudi možno, če je zagotovljeno pravično ravnotežje med različnimi kategorijami imetnikov pravic in uporabniki varovanih predmetov ter če posledično obstaja povezava med tem pobiranjem in domnevno uporabo navedenih kartic za reproduciranje v privatne namene, saj primarna ali bistvena funkcija navedenih kartic na to ne vpliva. Vendar pa hkrati ne smejo izključiti pobiranja tega nadomestila za neizmenljive nosilce, vgrajene v aparate ali opremo, ki so posebej zasnovani in se uporabljajo predvsem kot nosilci za reproduciranje v privatne namene, ne da bi bila ta izključitev objektivno utemeljena.

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.