c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 17. april

17.04.2014 Na sodišču EU so v združenih zadevah C-293/12 in C-594/12 odločali o hrambi nekaterih (prometnih in lokacijskih) telekomunikacijskih podatkov iz direktive 2006/24 s strani ponudnikov javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij. Ti podatki se hranijo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona hudih kaznivih dejanj, kot sta zlasti organizirani kriminal in terorizem.

Na podlagi teh podatkov je mogoče ugotoviti kako, s kom, kdaj in od kod je nekdo komuniciral, pa tudi kako pogosto je nekdo komuniciral s posameznimi osebami v določenem obdobju, kar pa lahko prikaže dokaj podrobne informacije o zasebnem življenju uporabnika, od vsakodnevnih navad, stalnega ali začasnega prebivališča, dnevnih in drugih poti, pa do njegovih dejavnosti, socialnih stikov in družbenih krogov. Sodniki so bili mnenja, da direktiva pomeni preširok in prestrog poseg v pravici do spoštovanja zasebnega življenja in do varstva osebnih podatkov, pri čemer poseg ni omejen na najnujnejše. Sodišče je direktivo razglasilo za neveljavno. VEČ

V zadevi C-435/12 so sodniki sodišča EU odločali o nadomestilu za uporabo avtorsko varovanih del. Tako so odločili, da se pri znesku nadomestila, ki se ga plača za razmnoževanje varovanega dela v zasebne namene, ne sme upoštevati nezakonitih reprodukcij. Razlog, da se pavšalno plačuje za nezakonite reprodukcije, ker ne obstajajo tehnični ukrepi za boj proti nezakonitemu razmnoževanju, ni relevanten pri tej odločitvi. V sodbi je bila upoštevana direktiva 2001/29. VEČ

Evropski parlament je potrdil tri ključne predloge aktov za vzpostavitev bančne unije. Gre za predloge o enotnem mehanizmu za reševanje, o sanaciji in reševanju bank ter o sistemih zajamčenih vlog. Bančna unija dopolnjuje ekonomsko in monetarno unijo ter zagotavlja, da davkoplačevalci ne bodo več reševali bank v težavah, ampak bo breme reševanja prešlo na lastnike in upnike. Morebitna dodatna sredstva potrebna za reševanja se bodo zagotovila iz samega bančnega sektorja iz enotnega sklada za reševanje. Poleg povrnitve zaupanja v bančni sektor pa bančna unija tudi zagotavlja hiter evropski sistem nadzora in reševanja bank po celotni EU, ko zaidejo v težave. Državljanom pa se zagotavlja varstvo njihovih depozitov v višini 100.000 EUR. Komisija je pripravila tudi pregled bančne unije. VEČ

Evropski parlament je potrdil  oznako "Made in " ("Izdelano v ") za vse neživilske proizvode, ki se prodajajo na trgu EU, načrte za poostritev varnostnih zahtev za proizvode in pravila za nadzor trga, s čimer naj bi se izboljšala sledljivost blaga in varstvo potrošnikov. VEČ

Evropski parlament je sprejel predlog Uredbe o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji, centralnih depotnih družbah (CDD) in spremembi Direktive 98/26/ES. Predlog bo vnesel več varnosti in učinkovitosti v poravnavo vrednostnih papirjev v Evropi. Namen je tudi skrajšati čas, potreben za poravnavo vrednostnih papirjev, in čim bolj preprečiti napake pri poravnavi. VEČ

Parlament EU je potrdil pravila glede finančnih trgov, katerih namen je odpraviti pomanjkljivosti v veljavni zakonodaji, s tem pa zagotoviti varnejše in učinkovitejše finančne trge, boljšo zaščito vlagateljev, ureditev in omejitev (str. 91) visokofrekvenčnega algoritemskega trgovanja ter špekulativnega trgovanja z izvedenimi finančnimi inštrumenti. VEČ

Parlament EU je potrdil predlog direktive o dopolnilnih pravicah pokojninskega zavarovanja, s katero naj bi se odpravilo trenutne ovire prostega gibanja, zlasti skrajšanje obdobja zaposlitve za pridobitev pravic in odprava tveganja izgube pravic v primeru izstopa iz pokojninske sheme. VEČ

V evropskem parlamentu so potrdili predlog direktive o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (UCITS V oz KNPVP V), s katerim se bo nudila boljša zaščita malim vlagateljem pred prekomernimi ali nepotrebnimi tveganji investicijskih skladov. VEČ

Če bo dokončno potrjeno, bo po novi zakonodaji vsak zakoniti prebivalec EU imel pravico do osnovnega bančnega računa ne glede na nacionalnost ali prebivališče. Predlog direktive predvideva tudi preglednost in primerljivost pravil in provizij za vse bančne račune. Enostavna naj bi bila tudi zamenjava računa. VEČ

Parlament je potrdil tudi direktivo o razkritju nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin. Tako bo potrebno razkriti informacije glede politik, okoljskih zadev, socialnih in zaposlitvenih vidikih, spoštovanju človekovih pravic, vprašanj korupcije in podkupovanj ter raznolikosti odborov družb. VEČ


Vse novice iz EU

Zadnji Uradni listi EU


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.