c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Maj 2015, številka 18 / letnik XIII.
 
Dignitas delictum auget.
Dostojanstvo poveča težo delikta.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Novi zakon o javnih naročilih
Med pomembnejšimi novostmi osnutka ZJN-3, ki so ga pripravili na ministrstvu za javno upravo, je tudi zahteva, da ponudniki upoštevajo izpolnjevanje socialnih obveznosti. Neplačevanje prispevkov skozi sistem javnega naročanja, ko so podjetja na ta račun načrtno podajala nenavadno nizke ponudbe, je bila praksa zadnjih let. Zato se z novim zakonom uvaja socialno klavzulo, na podlagi katere bo zaradi kršitve delovnih ali socialnih obveznosti lahko odpovedana pogodba o izvedbi javnega naročila.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS-INFO čistopisi
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novela ZGD-1I proti veriženju podjetij
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Strožji pogoji za poslanca in odpoklic župana
V DZ sta bila vložena predlog novele zakona o volitvah v DZ in predlog novele zakona o lokalni samoupravi, s katerima želijo zaostriti pogoje pri kandidiranju za poslanca ter omogočiti odpoklic župana. S predlagano novelo zakona o volitvah v DZ bi določili, da za poslanca ne more biti izvoljen posameznik, ki je pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izvolitev naj ne bi bila mogoča, dokler bi imel posameznik takšno kaznivo dejanje vpisano v kazenski evidenci.

>> Dodatna zaščita žrtev nasilnih k. d.
Odbor DZ za pravosodje podpira predlog novele zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU, katere bistveni ukrep je dodatna zaščita žrtev nasilnih kaznivih dejanj, ko te žrtve po notranjem pravu uživajo posebne ukrepe za svojo zaščito, denimo prepoved približevanja zaradi nasilja v družini. Če bo novela sprejeta, bodo žrtve te ukrepe lahko uživale tudi v drugih članicah EU.

>> Razprava o davčnih blagajnah
Vlada ima danes na dnevnem redu predlog zakona, ki bo podlaga za uvedbo davčnih blagajn. Te bodo podatke o izdanih računih pri plačilih z gotovino pošiljale prek interneta neposredno na finančno upravo, od česar je mogoče pričakovati manj utajenih davkov. Predvidoma naj bi bile obvezne od 1. oktobra.

>> Klemenčič ne bo predlagal razrešitve Masleše
Pravosodni minister Goran Klemenčič je poudaril, da je treba ločiti presojo predsednika vrhovnega sodišča in njegovih sodelavcev o tem, ali bodo odstopili ali ne, od zakonske možnosti politične razrešitve predsednika vrhovnega sodišča. To možnost zakon sicer dopušča, vendar pa morajo za to biti izpolnjeni pogoji, je pojasnil. V SDS napovedujejo, da bodo zaradi razpleta zadeve Patria zoper predstojnike vrhovnega državnega tožilstva, vrhovnega sodišča in ministrstva uporabili "vsa pravna sredstva".

>> Nadaljevanje ukrepov za izboljšanje uspešnosti pravosodja
Odbor DZ za pravosodje po seznanitvi z ugotovitvami Evropske komisije v tretjem pregledu stanja v pravosodju poziva vlado, naj tako izvršilna kot zakonodajna oblast nadaljujeta z dosedanjimi ukrepi, ki so pripeljali do trenda izboljševanja uspešnosti pravosodja. Te ukrepe naj se po potrebi nadgrajuje, so še sklenili poslanci. Evropska komisija je v pregledu ocenila, da se je v minulih treh letih v Sloveniji že tako nizka stopnja zaznane neodvisnosti pravosodja še poslabšala. Kot pozitivno je komisija pri Sloveniji izpostavila njen napredek pri zmanjšanju sodnih zaostankov v nekazenskih zadevah.

>> Tožbeni zahtevek NKBM proti Kovačiču utemeljen
Okrožno sodišče v Mariboru je v odškodninski tožbi NKBM proti nekdanjemu predsedniku uprave banke Matjažu Kovačiču v vmesni sodbi odločilo, da je tožbeni zahtevek po podlagi utemeljen. Odločitev o višini zahtevka in stroških postopka bo sodišče sporočilo v končni odločbi, je pojasnila Kovačičeva odvetnica Simona Preininger.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> DZ bo sodeloval pri imenovanja kandidata za komisarja
15. maja bodo začele veljati dopolnitve > Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU), ki določajo, da se kandidat, ki ga vlada predlaga na redni seji, predstavi pristojnemu odboru DZ, ki o njem glasuje in poda mnenje z obrazložitvijo ter ga pošlje vladi. Mnenje odbora za vlado ni zavezujoče. Ta postopek iz novega 11.b člena se smiselno uporablja tudi za predlaganje slovenskega predstavnika na Evropskem računskem sodišču in v upravnem odboru Evropske investicijske banke.

>> Objava besedil mednarodnih pogodb
Spremembe > Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1), ki že veljajo, racionalizirajo postopek sklepanja mešanih sporazumov, predvsem se nanašajo na objavo besedil mednarodnih pogodb v uradnem listu. Spremenjeni 75. člen (primerjalnik besedila) po novem določa, da akt o ratifikaciji vključuje besedilo mednarodne pogodbe v slovenskem jeziku, v tujem pa le, kadar mednarodna pogodba ni sklenjena v slovenskem jeziku. Ne glede na to se, če je bilo besedilo mednarodne pogodbe že objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, v aktu o ratifikaciji navede samo sklic ter ustrezna povezava na Uradni list EU, aktu o ratifikaciji pa se priloži mednarodna pogodba.

>> Nov zakon o investicijskih skladih
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), ki bo začel veljati 19. maja, določa pogoje za ustanovitev družb za upravljanje, pogoje in način upravljanja investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje, prenos upravljanja na druge osebe, vrste skladov, način oblikovanja in poslovanja ter nadzor nad opravljanjem storitev. Investicijski sklad je na podlagi nove ureditve vsak sklad, ki zbira premoženje vlagateljev, kar torej pomeni, da se pojem investicijskega sklada širi tudi na sklade, v katere lahko vlagajo le profesionalni vlagatelji. Do sedaj so za investicijske sklade veljali le tisti, ki zbirajo premoženje malih oz. neprofesionalnih vlagateljev. ZISDU-3 v 177. členu ureja tudi problematiko v zvezi z izvajanjem skrbniških storitev za investicijske sklade, ki javno zbirajo premoženje, če je bilo skrbniški banki odvzeto dovoljenje za opravljanje storitev oz. ji je poteklo dovoljenje.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 28 do 31
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo KZ-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Čeprav je Kazenski zakonik (KZ-1) relativno nov predpis, je doživel že štiri vplive, od tega dve noveli. Vse te spremembe, dopolnitve in popravki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu KZ-1.

V časovni lestvici je na voljo vseh pet verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 135. člen KZ-1, ki določa znake kaznivega dejanja grožnje.

KZ-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 400 strokovnimi članki, več kot 750 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 179 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ustavno sodišče in Patria    

dr. Matej Avbelj
   
Ustavno sodišče je razveljavilo proces v zadevi Patria, in to v celoti. Slednje za seboj potegne ogromno število zelo zahtevnih vprašanj. Zlasti, kako naprej, potem ko je vse skupaj trajalo sramotno dolgo. Ko je pravosodje najprej zakrivilo, potem pa popravljalo tisto, kar naj bi bilo v pravni državi samoumevno, je namreč skorajda celo desetletje trpela demokracija, ekonomija, medijski in politični prostor pa sta razvila radikalnost in profanost na meji blaznega. Nikdar po letu 1991 v Sloveniji še ni bilo tako malo prostora za evropsko normalnost kot danes.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Nadomestilo za konkurenčno prepoved
Avstrijsko vrhovno sodišče je v zadevi glede delodajalčevega nadomestila/povračila pogodbene kazni novo zaposlenega delavca proti prejšnjemu delodajalcu zaradi kršitve protikonkurenčne klavzule odločilo v nasprotju z več desetletno sodno prakso. Doslej je sodilo tako nadomestilo med protikonkurenčne prakse, odgovornost na podlagi zakona o nelojalni konkurenci pa je bila tako na novem kot bivšem delodajalcu.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
30. april 2015 Povprečna bruto plača za februar 2015, v primerjavi z januarjem 1.538,01 1.515,98 EUR (-1,4 %)
30. april 2015 Povprečna neto plača za februar 2015, v primerjavi z januarjem 1.003,48 989,91 EUR (-1,4 %)
1. maj 2015 Temeljna obrestna mera za maj 2015, mesečna 0,0 - 0,1 %
1. maj 2015 Temeljna obrestna mera za maj 2015, letna 0,00 - 1,17 %
1. junij 2015 Najnižja osnovna plača za I. tar. razred po KP za elektroindustrijo 542,88 553,74 EUR
1. junij 2015 Najnižja osnovna plača za IX. tar. razred po KP za elektroindustrijo 1.358,94 1.386,12 EUR
1. maj 2015 Regres za letni dopust 2015 po KP za elektroindustrijo 840,00 EUR
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.