c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Marec 2015, številka 12 / letnik XIII.
 
Ubi emolumentum, ibi onus.
Kjer je korist, tam je (tudi) breme.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Po mnenju vlade referendum ni dopusten
Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje, da se pobuda za referendum o noveli zakona o zakonski zvezi nanaša na zakon, glede katerega razpis referenduma ni dopusten (90. člen Ustave RS), ter da spodbuja k neenakopravnosti na podlagi spolne usmerjenosti. Ugotavlja tudi, da ustavnosodna presoja ustavnega sodišča vse bolj usmerja pravno ureditev Slovenije v smer popolne izenačitve istospolnih partnerskih skupnosti z zakonsko zvezo in zunajzakonsko skupnostjo. Nazadnje je v dveh odločbah (U-I-212/10 in U-I-425/06) ugotovilo, da razlikovanje v ureditvi dedovanja ne temelji na neki stvarni, neosebni razlikovalni okoliščini, temveč na spolni usmerjenosti. Oba roka za odpravo ugotovljenega neskladja sta sicer že potekla, ugotavlja vlada. O tem, ali je razpis referenduma dopusten ali ne, sicer danes odloča Državni zbor.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Osnutek novele Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI)
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Državnotožilski kodeks ter komisija za etiko in integriteto
Novela > Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1) - prečiščeno besedilo, ki bo začela veljati 4. aprila, določa sprejetje kodeksa državnotožilske etike (38.a člen) ter oblikovanje komisije za etiko in integriteto (108.a člen), ki bo sprejemala načelna mnenja glede spoštovanja kodeksa. Znotraj specializiranega tožilstva prinaša vzpostavitev posebnega oddelka za postopke odvzema premoženja nezakonitega izvora, t. i. civilnofinančnega oddelka (203.a člen), hkrati pa odpravlja omejitve pri zaposlitvah tožilcev s specifičnimi znanji na specializiranem tožilstvu. Državnotožilski svet mora v šestih mesecih po uveljavitvi zakona sprejeti Kodeks državnotožilske etike in imenovati Komisijo za etiko in integriteto.

>> Dostopnejša brezplačna pravna pomoč
Spremembe in dopolnitve > Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) - prečiščeno besedilo, ki bodo stopile v veljavo 4. aprila, so bile sprejete z namenom izboljšanja učinkovitosti samega instituta na način, da bo brezplačna pravna pomoč lažje in širše dostopna. V ta namen novela poenostavlja obrazec prošnje za dodelitev pomoči (primerjalnik 32. člena) in širi razloge za dodelitev izjemne brezplačne pravne pomoči (primerjalnik 22. člena). Novela med drugim tudi ukinja prvi pravni nasvet in ga nadomešča s pravnim svetovanjem (primerjalnik 26. člena).

>> Petletni odlog rušenja
21. marca je začela veljati sprememba > Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), ki podaljšuje odlog izvršitve inšpekcijskih odločb o rušenju nekaterih nedovoljenih gradenj za največ pet let, kar bo omogočilo lažjo ureditev legalizacije ali zagotovitve nadomestnega objekta (primerjalnik 156.a člena). Za nedovoljene gradnje, za katere je vložena zahteva za izdajo gradbenega ali uporabnega dovoljenja, pa ostaja v veljavi sedanja ureditev, da odlog velja do dokončnosti odločbe o zahtevi.

>> Novela zakona o tujcih
4. aprila bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o tujcih (ZTuj-2), ki podeljujejo pristojnemu organu diskrecijsko pravico, da dovoli združitev družine begunca ali tujca s priznano subsidiarno zaščito tudi v drugih primerih, kot je bilo določeno doslej, če posebne okoliščine govorijo v prid združitvi (primerjalnik 47.a člena in primerjalnik 47.b člena).

>> Višja soudeležba potrošnika
Sprememba > Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki bo stopila v veljavo 4. aprila, odpravlja nedoslednosti pri prenosu določb evropske direktive v zvezi z odgovornostjo za proizvode z napako. Po novem mora proizvajalec povrniti škodo na drugi stvari, če ta presega 500 evrov, do sedaj je je bila meja določena pri 400 evrih (primerjalnik 4. člena). Škodo na drugi stvari je proizvajalec dolžan povrniti, če jo je potrošnik uporabljal za osebno uporabo.

>> Vpogled v poslovni register tudi po posameznikih
Novela > Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) vzpostavlja ureditev za posredovanje podatkov o predpisih, ki določajo objavo letnih poročil in podatkov v poslovnem registru, za objavo na evropskem portalu e-pravosodje. Z novelo se posega tudi v določbe o vpogledu v podatke iz registra, saj bo po novem mogoč vpogled tudi v podatke, v katerih podjetjih je nek posameznik ustanovitelj in zastopnik - primerjalnik 22. člena. Ta sprememba naj bi prispevala k večji preglednosti poslovnega okolja, zmanjšanju korupcijskih tveganj ter zmanjšanju primerov oškodovanj upnikov in tretjih oseb. Novela bo začela veljati 4. aprila, določeni spremenjeni členi (14., 15. in 16. ter 22.) pa se bodo začeli uporabljati šest oziroma štiri mesece po uveljavitvi.

>> Lažje elektronsko poslovanju na trgu
Sprememba > Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), ki bo začela veljati 4. aprila, poenostavlja poslovanje podjetij pri ponujanju blaga in storitev drugim podjetjem. Podjetja za pošiljanje komercialnih sporočil odslej ne bodo več potrebovala soglasja prejemnika, v kolikor gre za pravno osebo - primerjalnik 6. člena.

>> Promet s pirotehničnimi izdelki
Novela > Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI) uvaja sledljivost prometa s pirotehničnimi izdelki, ki bodo morali izpolnjevati tudi vse varnostne zahteve, kar pomeni, da bodo morali imeti identifikacijsko oziroma registrsko številko, gospodarski subjekti pa bodo morali o prometu z njimi voditi evidenco. Novela začne veljati 4. aprila.

>> Dan suverenosti
Novela > Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD), ki že velja, med praznike dodaja 25. oktober, kot dan suverenosti - na ta dan je namreč leta 1991 zadnji vojak JLA zapustil ozemlje Slovenije.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 19
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Zakon o cestninjenju
DZ je opravil drugo obravnavo predloga zakona o cestninjenju, ki na enem mestu ureja tako cestninjenje osebnih kot tovornih vozil. Predlagani zakon deli poslance zlasti v delu, ki določa globe za prekrške pravnih oseb. V SDS in tudi v NSi bi jih namreč znižali.

>> DZ o dodeljevanju sodnih spisov
DZ je včeraj razpravljal o priporočilu SDS pravosodnemu ministrstvu za izvedbo nadzora nad dodeljevanjem sodnih spisov na več sodiščih. Predlagatelji iz vrst SDS so vztrajali, da na nekaterih sodiščih poteka vzporedni sistem dodeljevanja spisov. Predstavniki vlade in koalicije so očitke ocenili za neutemeljene, priporočila pa za nepotrebna.

>> Preiskovalna komisija za Teš 6
Parlamentarna preiskovalna komisija za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) se je včeraj sestala na ustanovni seji. Predsednik komisije Matjaž Hanžek (ZL) pričakuje, da bo "prej ali slej ugotovila povezavo med politiko in korupcijskimi aferami".

>> O evropskem poročilu po pridobitvi dodatnih podatkov
Odbor DZ za pravosodje bo razpravo o poročilu Evropske komisije o stanju v pravosodju v članicah EU opravil, ko bo od Evropske komisije pridobil dodatne podatke, za katere je zaprosilo ministrstvo za pravosodje, je danes sklenila predsedujoča odboru Bojana Muršič. Obravnava poročila je tako preložena za nedoločen čas.

>> Vrhovno sodišče potrdilo odločbo AVK
Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo Geoplina zoper sklep upravnega sodišča o zavrnitvi predloga za izdajo začasne odredbe, s katero bi se zadržalo izvršitev odločbe AVK. Tako ostaja v veljavi zahteva AVK, naj Geoplin nemudoma preneha s kršitvami konkurence na trgu dobave zemeljskega plina industrijskim odjemalcem in sprejme ustrezne ukrepe.

>> Računsko sodišče o poslovanju upravnega sodišča
Računsko sodišče je za pravilnosti poslovanja upravnega sodišča v letu 2013 izreklo mnenje s pridržkom, ker je ugotovilo, da je v več primerih poslovalo v neskladju s predpisi. Med drugim je zaposlenim previsoko obračunalo in izplačalo stroške prevoza na delo in z dela. Računsko sodišče je zato zahtevalo odzivno poročilo.

>> Delovno sodišče zavrnilo tožbo Pirc Musarjeve
Ljubljansko delovno sodišče je zavrnilo zahtevek nekdanje informacijske pooblaščenke Nataše Pirc Musar za sklenitev pogodbe o zaposlitvi na položaju generalne direktorice RTVS in razveljavitev sklepa o imenovanju Marka Fillija na to mesto. Sodišče pa še ni odločilo o tožbi o zakonitosti obnove postopka imenovanja.

>> Predlaganje kandidatov za Sodni svet
Predsednik republike Borut Pahor je začel postopek za predlaganje kandidatov za Sodni svet. Petim članom Sodnega sveta, med njimi dvema, izvoljenima na predlog predsednika republike, namreč 1. julija poteče mandat, so sporočili iz predsednikovega urada. Predloge kandidatov zbira do 24. aprila.

>> Trstenjakova umaknila kandidaturo
Verica Trstenjak je predsednika državnega zbora Milana Brgleza obvestila, da umika kandidaturo za mesto sodnice Sodišča EU. Predsednik republike Borut Pahor je poslancem predlagal, da na položaj izvolijo ali dosedanjega slovenskega predstavnika Marka Ilešiča ali Verico Trstenjak.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate čistopis ZUS-1, ki vsebuje vse spremembe?
Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) je od prve objave leta 2006 doživel že šest posegov v besedilo. Vse te spremembe, dopolnitve in drugi vplivi so vidni le v IUS-INFO čistopisu ZUS-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh sedem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. sprememba 33. člena, ki določa, kaj se lahko zahteva s tožbo.

 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Ukrepi za večjo davčno preglednost
Evropska komisija je predstavila sklop ukrepov za davčno preglednost, ki je del programa za preprečevanje izogibanja davkom od dohodkov pravnih oseb in škodljive davčne konkurence v EU. Ključni element tega svežnja je predlog uvedbe avtomatične izmenjave podatkov o davčnih stališčih med državami članicami. Namen novih ukrepov je zajeziti škodo, ki nastaja pri davčnih utajah in izogibanjih, saj ta po nekaterih ocenah znaša več milijard evrov in ogroža pravično porazdelitev bremena med davčne zavezance in pošteno konkurenco med podjetji.

>> Naložba v odprto in varno Evropo
Komisija je v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Sklada za notranjo varnost (ISF) odobrila 22 novih večletnih nacionalnih programov za obdobje 2014-2020 v skupni vrednosti okoli 1,8 milijarde evrov. EU prek teh dveh virov financira prizadevanja držav članic na področjih azila, migracij in vključevanja ter notranje varnosti.

>> Umik nevarnih izdelkov
EU je objavila podatke, da je v letu 2014 skoraj 2.500 izdelkom, ki segajo od igrač do motornih koles, preprečila vstop na svoje trge ali jih z njih umaknila, ker so potrošnikom nevarni. Komisija skupaj z državami članicami EU že 12 let skrbi, da bi bilo potrošniško blago na evropskih trgih varno. V ta namen ob odkritju nevarnih neživilskih izdelkov uporabljajo sistem hitrega obveščanja.

>> Praksa Sodišča EU
V zadevi C-534/13 so sodniki na sodišču EU presodili, da je s pravom Unije skladna italijanska zakonodaja, ki lastnikov ne obvezuje s sanacijskimi in preventivnimi ukrepi, če niso odgovorni za onesnaženje svojih zemljišč. Če te ukrepe sprejmejo organi, lahko države članice določijo le njihovo premoženjsko odgovornost. V zadevi je bila uporabljena direktiva 2004/35.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Sodniki in družabna omrežja    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Sodobna družba se oblikuje tudi prek družabnih omrežij. Mimo tega ne moremo in prav tako ne mimo dejstva, da sodniki niso zunaj družbe in oblik njenega delovanja. Po mojem prepričanju je treba družabna omrežja sprejeti in jih vključiti v formo našega delovanja - tako kot povsod je tudi tu treba zgolj izoblikovati pravila, kako v tej, virtualni realnosti delovati na način, ki se od sodnika zahteva tudi v resničnem svetu. Pred tem si nihče ne more zatiskati oči.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.