c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
November 2014, številka 45 / letnik XII.
 
Scriptura publica probat se ipsa.
Javna listina dokazuje samo sebe.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
Izbor se zaključuje
Le še do ponedeljka, 24. novembra, lahko galsujete v letošnjem izboru 10 najvplivnejših pravnikov, zato pohitite in podprite svojega favorita.Končni rezultati glasovanja bodo objavljeni v torek, 25. novembra. Izbor, ki ga organiziramo z namenom, da poudarimo pomen pravne stroke in njen vpliv na družbeno dogajanje v Sloveniji, vsako leto zaključimo z medijsko odmevno okroglo mizo, ki bo 2. decembra. Tako kot vsako leto pričakujemo zanimivo in polemično razpravo. Vabljeni!

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Izbrani komentarji zakonov na portalu IUS-INFO
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče bo "vprašalo" Sodišče EU
Ustavno sodišče se bo v postopku ustavne presoje zakona o bančništvu in njegove novele ZBan-1L, ki je bila ena od podlag za razlastitev imetnikov podrejenih obveznic in delnic podržavljenih bank, z več vprašanji obrnilo na Sodišče EU v Luksemburgu. Do odločitve Sodišča EU bo ustavno sodišče postopek za oceno ustavnosti prekinilo.

>> V pripravi noveli zakonov o sodiščih in sodniški službi
Vlada bo še pred koncem leta v DZ poslala spremembe zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi, je v DZ napovedal pravosodni minister Goran Klemenčič. Spremembe bodo po njegovih besedah namenjene pospešitvi sojenja na prvi stopnji in "vpeljavi nekaterih varovalk v smislu odpravljanja korupcijskih tveganj" na podlagi priporočil Sveta Evrope.

>> Zvišanje davkov na finančne storitve in zavarovalne posle
Vlada bo danes predvidoma obravnavala predloga novel zakona o davku na finančne storitve in zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov, ki sta del sprememb za dodatne prilive v proračun 2015. Na dnevnem redu je tudi novela zakona o davčnem postopku, ki ureja področje ročnega izdajanja računov pri gotovinskem plačevanju.

>> Vlada sprožila upravni spor
Vlada je zoper odločbo informacijskega pooblaščenca, s katero ji je ta naložil, da mora v 31 dneh novinarju posredovati magnetogram 69. seje, sprožila upravni spor. Dokler upravni spor ne bo končan, stopnja tajnosti magnetograma seje, na kateri je vlada odločala o kandidatih za evropskega komisarja, ne bo umaknjena.

>> Šrotu bo sodba izrečena jutri ob 13. uri
Z zaključnimi govori se je na ljubljanskem okrožnem sodišču včeraj končala še glavna obravnava v sojenju zaradi kaznivih dejanj pri financiranju menedžerskega prevzema Pivovarne Laško. Sodni senat bo sodbo nekdanjemu predsedniku uprave Pivovarne Laško Bošku Šrotu in soobtoženim izrekel v petek ob 13. uri. Tožilec za Šrota predlaga pet let zapora.

>> Brez dogovora o varčevalnih ukrepih
Vlada in sindikati javnega sektorja so tudi včerajšnja pogajanja o varčevalnih ukrepih za leto 2015 končali brez napredka. Pogajanja se nadaljujejo v četrtek prihodnji teden, pred tem pa bodo vladni pogajalci pridobili še stališče vlade. Branimir Štrukelj opozarja, da se čas za dogovor izteka, hkrati raste tudi napetost.

>> Registracija blagovne znamke ali modela na spletu
Urad RS za intelektualno lastnino po novem omogoča registracijo blagovne znamke ali modela tudi prek spleta. Vloge za registracijo sprejemajo v spletni aplikaciji za elektronsko vlaganje, ki so jo razvili v sodelovanju z evropskim uradom za usklajevanje na notranjem trgu (OHIM).

>> Treba je reorganizirati paradržavni sektor
Država ne more več izvajati reorganizacij zgolj znotraj državne uprave ali uprav lokalnih skupnosti, potrebno je sistematično reorganizirati paradržavni sektor, javne zavode, javne sklade, javna podjetja, je prepričan direktor Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor Boštjan Brezovnik.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela ZUJF ohranja najvišji dohodninski razred
Državni zbor je sprejel predlog novele > Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), s katero se bo tudi v letu 2015 ohranil najvišji dohodninski razred, odpravile neskladnosti pri upokojevanju javnih uslužbenk ter določili jasnejši pogoji pri pridobivanju soglasij za sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb. S predlaganim podaljšanjem veljavnosti 50-odstotne obdavčitve četrtega dohodninskega razreda še v prihodnje leto se bo v državnem proračunu zagotovilo 16 milijonov evrov. Novela jasneje določa pridobivanje soglasij za prevzemanje obveznosti po tistih podjemnih in avtorskih pogodbah, ki se sklepajo na podlagi predizvedenega postopka javnega naročanja. Z uveljavitvijo predlagane rešitve uporabniki proračuna ne potrebujejo soglasja k sklenitvi avtorske ali podjemne pogodbe v primeru, če so že pridobili soglasje k objavi obvestila o javnem naročilu oziroma k posredovanju povabila k oddaji ponudb.

>> Spremembe pri kraju obdavčitve
Poslanci DZ so potrdili spremembe in dopolnitve > Zakona o davku na dodano vrednost (DDV-1), ki so bile potrebne zaradi prenosa evropskih direktiv v slovenski pravni red. Ena pomembnejših novosti zadeva podjetja, ki delujejo na telekomunikacijskem, televizijskem in elektronskem področju. Njihove storitve bodo po novem obdavčene v državi naročnika teh storitev. Novela zakona med drugim uvaja tudi posebno ureditev za opravljanje storitev mednarodnega cestnega prevoza potnikov. V skladu z dosedanjo ureditvijo bi se morali tuji prevozniki registrirati kot zavezanci za DDV v Sloveniji in mesečno vlagati obračune, in sicer ne glede na to, ali so opravili kakšen promet. Z novelo zakona se poenostavlja postopek identifikacije za DDV ter določa predložitev letnega obračuna DDV.

>> Ureditev vprašanja neakreditiranih študijskih programov
Sprejete so bile tudi spremembe in dopolnitve > Zakona o visokem šolstvu (ZVis), s katerimi naj bi predvsem rešili vprašanje 200 študentov ljubljanske in primorske univerze, ki so se znašli v položaju, da bi 1. oktobra ostali brez statusa. Novela bo zaščitila pravice študentov, ki so se v prvi letnik vpisali v akreditirani študijski program, a mu je akreditacija med njihovim študijem potekla, visokošolski zavod pa ni vložil vloge za njegovo ponovno akreditacijo. Javna veljavnost teh študijskih programov se podaljšuje do 30. septembra 2018.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 81
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O operacionalizaciji    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Za optimalno in učinkovito delovanje države ni treba takoj obrniti celotne zadeve na glavo. Pogosto bi bilo dovolj, da bi prečistili delovne procese, in bi se dalo doseči več z manj ali pa vsaj več s tistim, kar imamo. Če si privoščim še malo psihoanalize - dejstvo je, da Slovenci nimamo pravega smisla za dolgotrajno timsko delo (dokazov za to je več kot dovolj). Posamezniki skrbno čuvajo »svoj vrtiček« (in iz tega položaja črpajo svojo »pomembnost«, celo »nenadomestljivost«), pogosto tako, da prav zaradi tega ni mogoče najti ustreznih načinov, ki bi omogočali, da celota deluje, kot bi morala.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
mag. Matevž Krivic:
Ne "z ognjem in mečem"
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Ombudsmanka EU sprožila lastno preiskavo o korupciji
Evropska varuhinja človekovih pravic Emily O'Reilly je sprožila lastno preiskavo v zvezi z domnevno korupcijo znotraj misije EU na Kosovu (Eulex). O'Reillyjeva se je za lastno preiskavo odločila, ker dvomi, ali EEAS in Eulex ustrezno preiskujeta in sta preiskovala očitke o resnih nepravilnostih, o katerih je javnost seznanila Eulexova tožilka.

>> Davčno izogibanje
Predsednik Evropske komisije Juncker je na izredni seji parlamenta EU glede davčnega izogibanja pojasnil nedavna razkritja glede skrivnih dogovorov, na podlagi katerih je Luksemburg določenim multinacionalkam omogočal zelo ugodno davčno obravnavo. Juncker je poudaril, da davčne odločitve v Luksemburgu niso bile nezakonite, po drugi strani pa priznal, da je verjetno tudi v Luksemburgu prihajalo do izogibanja plačevanja davkov, kar pa je pripisal nezadostni davčni harmonizaciji.

>> Poročilo o protekcionizmu
Evropska komisija je objavila poročilo o protekcionizmu oz. težnjah po vpeljavi tržnih omejitev. Glavna ugotovitev je, da so težnje po tržnih omejitvah precej močne med poslovnimi partnerji z EU, kar vnaša negotovost v svetovno ekonomijo. Protekcionizem je še vedno dokaj pogosto uporabljeno orodje politike, ki pa škoduje globalizaciji in odprtosti poslovanja.

>> Proračun EU 2015
Svet in parlament EU sta se strinjala, da so potrebni nadaljnji pogovori, da se doseže sporazum glede proračuna za leto 2015 in posebej glede neporavnanih plačil v proračunu za 2014. Strinjali so se, da se varnostne rezerve ne smejo uporabiti za financiranje neplačanih obveznosti. Varnostne rezerve so novi fleksibilni ukrep iz uredbe o večletnem finančnem okviru 2014-2020, ki pa se lahko uporabijo le kot zadnji možni ukrep. Svet je tudi predlagal, da se proračunska sredstva poravnajo s proračunskimi omejitvami držav članic in da se poveča poudarek ukrepom za spodbujanje rasti in delovnih mest.

>> Sodišče EU
V zadevi C-333/13 se je odločalo o zavrnitvi socialnih dajatev ekonomsko neaktivnim državljanom. Okvir odločanja je predstvaljala direktiva 2004/38, sodniki pa so odločili, da se ekonomsko neaktivnim državljanom EU, ki pridejo v drugo državo članico izključno zaradi prejemanja socialne pomoči, lahko zavrnejo določene socialne dajatve. Po direktivi je za prebivanje več kot tri mesece, vendar manj kot pet let, pravica do prebivanja pogojena zlasti s tem, da morajo imeti ekonomsko neaktivne osebe zadostna lastna sredstva. Na pravico do prebivanja po direktivi so vezane določene socialne dajatve v Nemčiji, kar je bil tudi predmet postopka.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate čistopis ZUS-1, ki vsebuje vse spremembe?
Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) je od prve objave leta 2006 doživel že šest posegov v besedilo. Vse te spremembe, dopolnitve in drugi vplivi so vidni le v IUS-INFO čistopisu ZUS-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh sedem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. sprememba 33. člena, ki določa, kaj se lahko zahteva s tožbo.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.