c S
DZ sprejel noveli zakonov, ki urejata zaposlovanje in prebivanje tujcev pri nas 29.03.2023 08:03 DZ je s 56 glasovi za in 20 proti sprejel novelo zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki poenostavlja zaposlovanje tujcev. S 45 glasovi za in 31 proti je potrdil tudi novelo zakona o tujcih.

Poslanci DZ-ja so s 45 glasovi za in 31 glasovi proti podprli novelo zakona o tujcih, ki ohranja pogoj znanja slovenskega jezika na stopnji A1 za družine tujcev. Novela odpravlja administrativne ovire pri zaposlovanju tujcev in omogoča hitrejše vodenje postopkov izdaje in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi, so sporočili z vlade.

Poslanci so že na ponedeljkovi seji matičnega odbora DZ-ja sprejeli dopolnilo, ki določa 18-mesečno prehodno obdobje za začetek uporabe spremenjenih določb za podaljšanje dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine in izdaje dovoljenja za stalno prebivanje. Kot nov datum začetka je v predlogu novele določen 1. november 2024.

Predlog Levice, da bi se člen, ki uvaja pogoj znanja slovenskega jezika na stopnji A1 za pridobitev dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine, v celoti črtal, so poslanci zavrnili s 63 glasovi proti in petimi glasovi za.

>> Več: DZ sprejel noveli zakonov, ki urejata zaposlovanje in prebivanje tujcev pri nas