c S
Vlada v spremembo uredbe o trošarinah za energente in električno energijo 28.03.2023 07:42

Vlada je na dopisni seji sprejela spremembo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero spreminja trošarino za neosvinčeni bencin, plinsko olje za pogon (dizel) in plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje - KOEL).

Višino trošarine na omenjene energente je vlada prilagodila tako, da se bosta končni maloprodajni ceni za plinsko olje za pogon (dizel) in plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje - KOEL) znižali, končna maloprodajna cena neosvinčenega bencina pa se za potrošnike ne bo spremenila.

Trošarina za neosvinčeni bencin se z 0,379 evra na liter spreminja na 0,388 evra na liter, za plinsko olje za pogon (dizel) z 0,406 evra na liter na 0,423 evra na liter in za plinsko olje za ogrevanje (KOEL) z 0,122 evra na liter na 0,127 evra na liter.

Vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in višino trošarin prilagaja tako, da ohranja dostopnost maloprodajnih cen, hkrati pa si v luči javno finančne vzdržnosti prizadeva za postopno normalizacijo prilivov v državni proračun. Pri slednjem je namreč pomembno, da se na srednji rok in postopno, brez da bi to čutili potrošniki, ponovno uvede okoljske dajatve na fosilna goriva, ki predstavljajo namenski vir za zelene investicije.

Vir: Ministrstvo za finance

  • Vlada Republike Slovenije