c S
Objavljen javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij 27.03.2023 13:36

Javni razpis je usmerjen v sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij, ki bodo spodbudili udeležbo ljudi v demokratičnih procesih, krepili kompetence na področju zagovorništva in okrepili demokratično delovanje, dobro upravljanje, transparentnost in nadzor oblasti ter aktivno državljanstvo.

Vrednost razpisanih sredstev iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij je 10.645.000 evrov, javni razpis pa je razdeljen v več sklopov.

Rok za prijavo je 15. maj 2023.

Ministrstvo za javno upravo bo za potencialne prijavitelje organiziralo tudi informativne delavnice, kjer bo javni razpis še podrobneje predstavljen.

Javni razpis je usmerjen v sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij, ki bodo:

  • spodbudili udeležbo ljudi v posvetovalnih procesih in procesih soodločanja,
  • krepili kompetence zaposlenih in prostovoljcev v nevladnih organizacijah na področju zagovorništva in
  • okrepili družbeni prispevek nevladnih organizacij na področjih demokratičnega delovanja, dobrega upravljanja, transparentnosti in nadzora oblasti ter aktivnega državljanstva.

Vlada Republike Slovenije prvič v zgodovini namenja javna sredstva za aktivnosti nevladnih organizacij na omenjenih področjih. Razlog za oblikovanje javnega razpisa so bile nedemokratične prakse med pandemičnim časom covida-19, namen javnega razpisa pa je opolnomočiti državljanke in državljane z znanjem ter kompetencami, da se tovrstne prakse ne ponovijo.

  • Ministrstvo za javno upravo