c S
Dobaviteljem elektrike in plina bo izplačanih za slabih 300 milijonov nadomestil 24.03.2023 07:01 Dobavitelji elektrike bodo po ocenah letos prejeli skupno 216,7 milijona, dobavitelji zemeljskega plina pa skupno 79,7 milijona evrov nadomestil zaradi regulacije cen, je objavila vlada.

V načrt razvojnih programov 2022–2025 so uvrstili projekta nadomestil električne energije in zemeljskega plina. "Namen ukrepa je preprečiti škodo, ki so jo oziroma jo bodo dobavitelji utrpeli zaradi regulacije cen električne energije in zemeljskega plina, za namen ohranitve konkurenčnosti in kondicije gospodarstva," so po seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Cilj je dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina povrniti dejansko nastalo škodo zaradi interventnih ukrepov in regulacije cen na trgu električne energije in zemeljskega plina s subvencioniranjem stroškov za pomoč pri ohranitvi konkurenčnega položaja na trgu.
Po januarja sprejetih uredbah o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina je za sprejemanje in pregled vlog ter izdajo odločb in izplačilo sredstev dobaviteljem vsak mesec trajanja ukrepa določena družba Borzen.

>> Več: Dobaviteljem elektrike in plina bo izplačanih za slabih 300 milijonov nadomestil