c S

Evropski patent z enotnim učinkom bo 1. junija 2023 postal resničnost

20.02.2023 14:04

Nemška vlada je 17. 2. 2023 pri Svetu Evropske unije deponirala listino o ratifikaciji Sporazuma o enotnem sodišču za patente. Ta korak pomeni uspešen zaključek potrebnih ratifikacijskih postopkov v sodelujočih državah članicah Evropske unije, da bo sveženj o enotnem patentu začel veljati za trenutno 17 držav. Novi sistem bo začel delovati 1. junija 2023. Pričakuje se, da se mu bo v prihodnosti pridružilo še več držav.

V okviru sistema enotnega patenta bodo lahko evropska podjetja izkoristila širše in učinkovitejše patentno varstvo z nižjimi stroški, kar je še posebej pomembno za manjše subjekte. Začetek delovanja dolgo pričakovanega sistema je rezultat tesnega sodelovanja in konstruktivnega dela vseh partnerjev in zainteresiranih strani evropskega patentnega sistema. Sistem bo koristil evropskemu gospodarstvu, saj bo vzpostavil enoten tehnološki trg, ki bo olajšal transakcije v veliki gospodarski regiji.

Enotni patentni sistem bo pomenil najpomembnejšo reformo v zgodovini evropskega patentnega sistema od njegove ustanovitve leta 1973. Novi sistem bo omogočil enotno patentno varstvo v vseh sodelujočih državah članicah EU z enotno patentno prijavo, vloženo pri Evropskem patentnem uradu, in zagotovil centralizirano platformo za vseevropske patentne spore pred enotnim sodiščem za patente.

Prijavitelji evropskih patentnih prijav so že pokazali veliko zanimanje. Odkar je Evropski patentni urad 1. januarja začel izvajati prehodne ukrepe za spodbujanje zgodnjega uvajanja novega sistema, je bilo vloženih več kot 2200 zahtevkov za enotni učinek in/ali odlog podelitve patenta.

Dodatne informacije:

Prehodni ukrepi pri Evropskem patentnem uradu za enotni patent (vsebina v angleščini)

Enotno sodišče za patente (vsebina v angleščini)

  • Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino