c S

Dnevno nadomestilo za bolniško odsotnost samozaposlenih v kulturi se bo povečalo za 50 odstotkov

16.02.2023 16:33

Vlada je na redni seji izdala uredbo, ki določa višino nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2023.

Vlada ob začetku leta vsakokrat z novo uredbo določi višino nadomestila za tekoče leto. Na predlog Ministrstva za kulturo je dnevno nadomestilo v letu 2023 določeno v višini 37 evrov. Gre za 50 odstotno zvišanje višine lanskoletnega dnevnega nadomestila, ki je znašal 25 evrov.

Pravna podlaga za sprejetje Uredbe o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2023 je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). ZUJIK v četrtem odstavku 82.a člena, ki je namenjen spodbudam za samozaposlovanje, predvideva nadomestilo, ki ga samozaposleni v kulturi prejme v primeru bolezni.

S povišanjem nadomestila se je prekinila večletna praksa, v skladu s katero so bili samozaposleni v kulturi ob najbolj trdovratnih boleznih prepuščeni prenizkim nadomestilom, ki so jih uvrščali globoko pod prag revščine. Za dvig nadomestila se je zato vrsto let prizadevala tudi strokovna javnost. Gre za prvega izmed nizov prihajajočih ukrepov za ureditev statusa samozaposlenih.

Številne domače in mednarodne raziskave kažejo, da se je kriza v obdobju pandemije v sektorju kulture le še poglobila. Po podatkih iz ankete Statističnega urada Republike Slovenije o delovni sili se je število delovno aktivnih v skupini kulturne in razvedrilne dejavnosti med letoma 2019 in 2021 zmanjšalo. Najprej z 9900 na 7400 oseb, kasneje na 6700 oseb. Z drugimi besedami, leta 2021 je bilo 3200 manj delovno aktivnih kot leta 2019, torej za 32 odstotkov manj.

Poleg tega statistika samozaposlenih kaže, da samozaposleni v kulturi večinoma ne dosegajo minimalnih prihodkov. Zadnji registrski podatki za leto 2015 kažejo, da je bilo brez dohodkov 4,6 odstotka samozaposlenih v kulturi; 41,3 odstotkov samozaposlenih pa s svojimi mesečnimi prihodki niso presegli minimalne plače.

Cilj vlade je, da v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo pravice, povezane z zdravjem samozaposlenih, celostno uredi v okviru reforme statusa samozaposlenih v kulturi.

  • Ministrstvo za kulturo