c S
Programski svetniki: Grahu Whatmoughu je mandat potekel, razrešitev ni več smiselna 24.01.2023 07:53 Programski svet RTV Slovenija je sklenil, da se postopek razrešitve Andreja Graha Whatmougha, ki je zdaj v. d. generalnega direktorja zavoda, ustavi. Večina svetnikov je namreč menila, da Graha Whatmougha ni mogoče razrešiti, saj mu je mandat potekel.

Ko je imel Andrej Grah Whatmough še polni mandat generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija, je skupina 12 programskih svetnikov s prvopodpisanim Branimirjem Pianom vložila pobudo za njegovo razrešitev. Med drugim so mu očitali, da se je kot fizična oseba prijavil za organizatorja v referendumski kampanji o noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija in da je nezakonito razrešil direktorico Televizije Slovenija Natalijo Gorščak. Med očitki so še navedli, da ne zna vzpostaviti socialnega dialoga in ustrezno odgovoriti na stavkovne zahteve Koordinacije novinarskih sindikatov RTV, ki stavka že od 23. maja lani.

Svet delavcev medtem po besedah njegove predstavnice Ilinke Todorovski meni, da Grah Whatmough od ustanovne seje sveta delavcev oktobra lani onemogoča in zavira izvajanje delavske participacije v zavodu, kar povzroča škodo notranjim odnosom ter preglednemu odločanju in poslovanju. Po mnenju sveta delavcev je posebej skrb vzbujajoče, da ovira priprave na volitve predstavnikov zaposlenih v novi svet RTV-ja v skladu z novelo zakona o RTV-ju in volitve delavskega direktorja v skladu s to novelo. To vidijo kot kršitev zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju in kot nespoštovanje referendumske volje volivcev.

>> Več: Programski svetniki: Grahu Whatmoughu je mandat potekel, razrešitev ni več smiselna