c S

Odvetnica na dopustu

13.07.2023

365 dni, v prestopnem letu pa dan več, vsi pridno in vestno delamo, opravljamo svoje poklice, izpolnjujemo obveznosti. Seveda se vsake toliko časa zgodi, da imamo vsega preveč, da si želimo samo svojih pet minut (pa pri tem ne mislim na poznano pekovsko sladico) – kdaj pa kdaj jih imamo, včasih spet ne.

Odvetniki pravzaprav nimamo »urejenega« delovnega časa. Včasih se zgodi, da se zelo organiziran urnik v trenutku postavi na glavo – kolegom odvetnikom so znane priporne zadeve, kjer se roki štejejo v urah! Čeprav sem se temu vedno izogibala, pa se mi zadnje čase vendarle (prepogosto) dogaja, da veliko dela opravim v pisarni čez vikend. Poslovna stavba je mirna, po navadi sem v njej sama, telefon je pridno tiho in misli se prelivajo v računalniške znake z veliko hitrostjo. Ja, med vikendom naredim v eni uri več kot med tednom v štirih.

V zadnjem mesecu so moji sogovorniki, pa naj bodo kolegi, stranke ali zgolj prijatelji, začeli pogovor s stavkom: »A nimate že sodnih počitnic? Kaj pa še delaš v pisarni?« In ravno zato sem se odločila odgrniti tančico skrivnostnosti sodnih počitnic.

Torej, sodišča v času od 15. julija do 15. avgusta poslujejo v omejenem obsegu (poletno poslovanje). V času poletnega poslovanja sodišča razpisujejo naroke in odločajo v nujnih zadevah. V teh zadevah procesni roki tečejo. Nujne zadeve so: 1. preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora, 2. nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah, 3. nepravdne zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini, 4. izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok, 5. postopki v zadevah zavarovanja, 6. spori za objavo popravka objavljene informacije, 7. popis zapustnikovega premoženja, 8. postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja in 9. druge zadeve, za katere tako določa zakon.

V času poletnega poslovanja lahko sodišča odločajo tudi v zadevah, ki niso nujne (nenujne zadeve). V teh zadevah procesni roki ne tečejo, sodišče pa lahko razpiše narok le, če s tem soglašajo vse stranke. Če je sodno pisanje v nenujni zadevi vročeno v času poletnega poslovanja, začne procesni rok teči prvi naslednji dan, ko se izteče poletno poslovanje, na kar sodišče opozori stranko na sodnem pisanju, ovojnici ali drugi listini, ki se priloži sodnemu pisanju.

Zadnja dva odstavka sta suhoparno zakonsko besedilo, ki določa poslovanje sodišč (ne odvetnikov!) v času t. i. sodnih počitnic. Uradno, kot ste opazili, se jim reče poletno poslovanje. Še vedno pa vsi razumemo, da gre za čas, ko sodišča praviloma ne razpisujejo sodnih obravnav, ko roki vsaj v nekaterih zadevah ne tečejo oziroma začnejo teči 16. avgusta in ko imamo odvetniki čas, da se odpravimo na dopust.

Večje odvetniške pisarne po navadi organizirajo delo tako, da je prisoten vsaj en odvetnik, manjši/samostojni odvetniki pa imamo nekaj težav. Tudi če uspemo v vseh zadevah odgovoriti pred sodnimi počitnicami, še vedno obstaja kar realna verjetnost, da bomo v pisarno prejeli kakšno nujno zadevo. Prenosni računalnik je zato nepogrešljivi kos v plažni torbi. Nikakor nočem vzbujati občutka, da odvetniki med počitnicami samo delamo, veliko stvari se lahko pusti v pisarni – ko se spis odloži v omaro in zapre računalniška datoteka.

Vseeno pa v pisarni ne moremo pustiti ljudi in njihovih težav, ki počitnic – sodnih ali kakšnih drugih – ne poznajo. Takrat seveda ni pomembno, ali je odvetnik na dopustu ali ne, takrat se zadeve rešujejo. Vsaj začasno, vsaj za toliko časa, da se vrnem v pisarno.

Odkrito moram povedati, da je čas dopusta zame tudi priložnost, da preberem strokovno literaturo, ki sem jo nabirala vse leto, ter sistematično pregledam sodno prakso. Vem, da bo marsikdo rekel, da naj se potem ne pritožujem, da tudi v času dopusta ne počivam in da naj se pač med letom bolj organiziram. Že res, ampak … V svojem delu uživam in skušam ga opravljati čim boljše, odgovorno in na kar najvišji strokovni ravni. Zato mi ni žal dopustniškega časa, in če sem čisto poštena – poležavanje ob bazenu mi nikoli ni šlo dobro od rok.

Sodne počitnice so bolj ali manj namenjene sodiščem, ko je veliko administrativnega osebja na počitnicah in je delo pač lažje organizirati, če obstaja zakonski temelj, da se spisi »obračajo« nekoliko počasneje. Tudi odvetniki imamo v tem času manj dela, stranke so se že navadile, da nas med 15. julijem in 15. avgustom sicer lahko dobijo na telefon, da pa lahko večje stvari počakajo in tudi bodo počakale.

Svojim kolegom odvetnikom želim počitnice po njihovi meri in željah. Tudi če bo kakšen dan nebo nekoliko bolj sivo in morje malce pretoplo – uživajte in si predvsem vzemite dovolj časa za ____________ (navodilo za izpolnjevanje: na črtico dopiši po želji).


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.