c S

Zbiranje kandidatur za člana odbora za izdelavo predhodnega mnenja po zakonu o sodnem varstvu

08.07.2024 12:29 Ministrstvo za finance je na podlagi Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank v petek v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo javni poziv za zbiranje kandidatur za dva člana oziroma članici odbora za izdelavo predhodnega mnenja, ki ga kot možno fazo v postopku sodnega varstva predvideva zakon. Gre za člana, ki ju lahko predlaga vlada.

Poleg teh dveh članov bodo v sedemčlanskem odboru sodelovali še člani, ki jih bodo predlagali Banka Slovenije (en član) in neprofitna reprezentativna interesna združenja (trije člani), ki delujejo v interesu nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Sedmega člana, ki je predsednik odbora, izbere sodišče.

Kot je razvidno iz objavljenega poziva za zbiranje kandidatur, bo naloga odbora izdelati mnenje o tem, ali je nekdanjim imetnikom kvalificiranih obveznosti bank, ki jim je Banka Slovenije v letih 2013 in 2014 izdala odločbo o izrednem ukrepu, zaradi učinka izrednih ukrepov nastala škoda v višini, ki je višja od škode, ki bi jim nastala, če izredni ukrepi ne bi bili izrečeni.

Od osebe, ki je lahko imenovana za člana odbora, se pričakuje, da je strokovnjak s področja finančnega in bančnega prava, računovodstva, financ, revizije ali vrednotenja sredstev, lahko pa je to tudi drug strokovnjak, če so njegova znanja po presoji sodišča potrebna.

Član odbora bo za svoje delo prejel nagrado v predvideni višini 90.000 evrov bruto, upravičen pa bo tudi do povračila stroškov, ki mu bodo nastali zaradi sodelovanja pri delu odbora.

Kandidati lahko prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev ter izjavo, da v zvezi z njihovo kandidaturo niso podani izločitveni pogoji, oddajo do vključno 22. julija 2024.

Javni poziv za zbiranje kandidatur za dva člana oziroma članici odbora za izdelavo predhodnega mnenja

  • Ministrstvo za finance
  • Direktorat za finančni sistem