c S

Zaupanje javnosti v sodstvo v Sloveniji je relativno nizko, se pa v zadnjih letih izboljšuje

20.05.2024 08:24 Slovenska sodišča so lani poslovala stabilno, čeprav okolje za njihovo delo ni bilo posebej spodbudno, je ob predstavitvi poročila o delu sodišč za leto 2023 izpostavil predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević.

Slovenska sodišča so lani v veliki večini obvladovala število prejetih zadev, povprečen čas rešitve vseh zadev pa se je še naprej zniževal. Po drugi strani so se sodniki zaradi še vedno neurejenega plačnega položaja spoprijemali z nestimulativnim okoljem za delo, zaradi prenizkih plač pa so ostajali neuspešni razpisi za javne uslužbence.

Zaradi pomanjkanja sodnega osebja so zato lahko na nekaterih sodiščih nastajale motnje pri izvajanju sodne oblasti, med drugim poudarja letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč v letu 2023.

Okolje za delovanje sodstva je lani zaznamovala odsotnost premikov glede uresničitve ustavne odločbe o sodniških plačah, sistemske ureditve plačnega položaja sodnikov, razreševanja prostorske problematike in glede sprejema sodniške zakonodaje, poudarja predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević, ki ocenjuje, da je sodstvo kljub slabi odzivnosti drugih dveh vej oblasti in nekaterim težavam, ki jih je imelo pri izvrševanju svoje oblasti, še naprej po najboljših močeh opravljalo svoje poslanstvo.

>> Več: Zaupanje javnosti v sodstvo v Sloveniji je relativno nizko, se pa v zadnjih letih izboljšuje