c S

Zagovornik ugotovil še en primer diskriminacije pri izplačilu božičnice

07.03.2023 12:09 Zagovornik načela enakosti je ugotovil še en primer diskriminacije pri merilih za izplačilo božičnice.

Kot je zapisal v današnjem sporočilu, je podjetje višino nagrade vezalo na prisotnost na delovnem mestu. Tisti, ki so bili med letom odsotni več kot 24 dni, so prejeli nižjo božičnico.

Zagovornik je na podlagi anonimne prijave zaposlenega v proizvodnem podjetju preveril, ali je podjetje ravnalo diskriminatorno pri določitvi meril za izplačilo božičnice. Podjetje je določilo, da bo nagrada z naslova poslovne uspešnosti družbe nižja za vse zaposlene, ki bodo z dela odsotni več kot 24 dni. Zaposleni, ki so bili odsotni več kot 195 dni, in delavke, ki so v celotnem obdobju, na katero se merila nanašajo, bile na porodniškem dopustu, pa do božičnice sploh niso bili upravičeni.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije preveril, ali bi takšno ureditev lahko obravnavali kot dopustno izjemo od prepovedi diskriminacije, in po prejetju pojasnil podjetja ugotovil, da ne.


>> Več: Zagovornik ugotovil še en primer diskriminacije pri izplačilu božičnice