c S

Zagovornik pri prijavi na razpis za oddajo stanovanja ugotovil diskriminacijo enostarševskih družin

08.11.2023 13:20 Pri Zagovorniku načela enakosti so pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa ugotovili diskriminacijo.

Stanovanjski sklad je pri razpisu enostarševske družine z deljenim skrbništvom postavil v slabši položaj v primerjavi z drugimi prosilci, ugotavljajo pri Zagovorniku.

Na Zagovornika načela enakosti se je zaradi domnevno diskriminatorne določbe razpisa stanovanjskega sklada obrnila ločena mati dveh otrok. Sklad od starša v enostarševski družini zahteva, da priloži overjeno izjavo drugega starša, s katero se ta strinja, da se otroci v razpisu uveljavljajo tako, da se družina uvrsti v prednostno kategorijo.

Z izjavo se drugi starš hkrati odpoveduje uveljavljanju otrok oziroma prednostne kategorije, če bi se v prihodnosti tudi sam prijavljal na razpis sklada. Omenjeni pogoj velja samo za enostarševske družine z deljenim skrbništvom, zaradi česar jih postavlja v neenakopravni položaj pri uveljavljanju prednostnih kategorij, ugotavljajo pri Zagovorniku.

Diskriminatorna določba ne zasleduje cilja enakopravnosti med staršema, saj je prav zaradi tega eden od staršev že v izhodišču v slabšem položaju. Oba starša sta dolžna otroku nuditi ustrezne bivanjske pogoje in bi po oceni zagovornika morala biti "obravnavana neodvisno drug od drugega, vsak v svojstvu svoje enostarševske družine".


>> Več: Zagovornik pri prijavi na razpis za oddajo stanovanja ugotovil diskriminacijo enostarševskih družin