c S

Z Uredbo Evropske unije od oktobra 2025 dalje do enotnih pravil političnega oglaševanja

08.04.2024 17:59 Z današnjim dnem je začela veljati Uredba (EU) 2024/900 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2024 o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju. Le-ta se za letošnje volitve v Evropski parlament še ne bo uporabljala, saj je kot začetek njene uporabe določen 10. oktober 2025.

Z današnjim dnem je začela veljati Uredba (EU) 2024/900 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2024 o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju

Navedena uredba prinaša enotna pravila na ravni Evropske unije, ki zahtevajo transparentnost političnega oglaševanja. Cilj uredbe je, da bi politične kampanje postale preglednejše in odpornejše proti vmešavanju – za ponudnike in izdajatelje storitev političnega oglaševanja.

Uredba ureja politično oglaševanje ne le v zvezi z volitvami ali referendumom, temveč tudi v zvezi z zakonodajnim postopkom na ravni Evropske unije, nacionalni ali lokalni ravni. Pravila bodo veljala ves čas, ne le v obdobju nacionalnih volilnih ali referendumskih kampanj. Uredba ne ureja vsebine političnih oglasov ter izvajanja in financiranja političnih kampanj, saj bo to še naprej urejeno z nacionalno zakonodajo.

Od oktobra 2025 bo treba politični oglas (spletni ali klasični) jasno označiti kot politični oglas v tako imenovanem obvestilu o preglednosti. Le-to bo moralo vsebovati tudi informacije o naročniku oglasa, njegovi ceni, pa tudi to, ali je pri prikazovanju oglasa uporabljena tehnika ciljanja. Pravila uredbe dopuščajo tudi zagotovitev hitro odzivne kode (angleško Quick Response Code - QR kode), iz katere bodo razvidni ti podatki.

Ciljano spletno politično oglaševanje bo dovoljeno le pod strogimi pogoji, saj uredba zahteva, da posameznik izrecno privoli v ločeno obdelavo svojih osebnih podatkov za namene političnega oglaševanja. Posebne kategorije osebnih podatkov, kot so podatki, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo ali politična mnenja, se ne bodo smele uporabljati za profiliranje.

Z namenom preprečitve tujega vmešavanja bo tri mesece pred volitvami ali referendumom prepovedano zagotavljanje oglaševalskih storitev naročnikom (sponzorjem) iz tretjih držav. Vse informacije o spletnem političnem oglaševanju in z njim povezane informacije bodo shranjene v javnem spletnem arhivu, ki ga bo vodila Evropska komisija. Države članice bodo morale do začetka uporabe uredbe leta 2025 določiti sankcije za kršitev določb uredbe in organe za nadzor nad njenim izvajanjem.

  • Ministrstvo za javno upravo