c S

Z novimi animacijami do lažjega razumevanja najpogostejših sodnih postopkov

04.09.2023 08:25 Vrhovno sodišče RS je objavilo nove animacije o najpogostejših sodnih postopkih, ki na enostaven in razumljiv način prikazujejo osnovne korake in značilnosti različnih sodnih postopkov, od kazenskega in pravdnega do dedovanja, razveze in izvršbe.

Animacije so del različnih informativnih gradiv, ki jih na vrhovnem sodišču pripravljajo že od leta 2018 in so objavljena na spletnem mestu nasodiscu.si. Z objavo novih animacij so laični javnosti in uporabnikom sodnih storitev celostno predstavili osnove delovanja sodstva in značilnosti sodnih postopkov.

Mednarodne raziskave potrjujejo, da je prav informiranost o delovanju sodišč pomemben dejavnik, ki vpliva na izkušnjo s sojenjem in zaupanje v sodstvo. Različne raziskave, ki jih je slovensko sodstvo izvedlo v preteklih letih, pa so pokazale, da je v javnosti zaznati veliko pomanjkanje splošnih in razumljivih vsebin, ki bi pojasnile, kako sodstvo deluje in kakšne so značilnosti posameznih vrst sodnih postopkov, so zapisali v sporočilu za javnost.

Prav z namenom informiranja splošne javnosti vrhovno sodišče v okviru projektne skupine Postopkovna pravičnost že vrsto let pripravlja splošni javnosti razumljive vsebine – od opisov postopkov na spletni strani nasodiscu.si do zloženk, ki so na voljo po vseh sodiščih v državi, in zdaj tudi animacij.

>> Več: Z novimi animacijami do lažjega razumevanja najpogostejših sodnih postopkov