c S

Z novelo Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi okrepljeno spoštovanje pravne države

28.03.2024 07:52 Včeraj je Državni zbor z več kot dvotretjinsko večino sprejel novelo Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), s čimer je prišlo do dolgo pričakovane uskladitve omenjenega zakona s spremembami Ustave Republike Slovenije iz leta 2013.

Predvsem pa sprejetje zakona zagotavlja spoštovanja odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2018 glede celovite ureditve referendumskega spora, ki rešuje tudi problematiko dolgotrajnega čakanja na izid referenduma zaradi ugotavljanja števila volivcev na dan glasovanja na referendumu.

Ministrstvo za javno upravo – kot pristojno za Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi – sprejetje novele, ki je pomembna z več vidikov, pozdravlja, saj krepi spoštovanje pravne države ter načel demokratičnosti, pospešuje digitalizacijo zalednih procesov na upravnih enotah, s tem pa tudi razbremenjuje tam zaposlene administrativnih postopkov ter uvaja bolj zeleno poslovanje.

Poleg tega pa novela razrešuje še problematiko dolgotrajnega čakanja na izid referenduma zaradi ugotavljanja števila volivcev na dan glasovanja na referendumu. Stanje v evidenci volilne pravice se ugotavlja 8. dan po dnevu glasovanja, s čimer se zasleduje učinkovitost in hkrati tudi poštenost referendumskega postopka.

Doslej je volivec podporo referendumu lahko oddal osebno na upravni enoti in preko elektronske oddaje podpore zahtevi prek državnega portala e-Uprava. Novela nadgrajuje obstoječe načine še z elektronsko oddajo podpore na upravni enoti. Namesto potrjevanja fizičnega obrazca podpore bo praviloma volivec podporo predlagatelju referenduma oddal na upravni enoti prek digitalne podpisne tablice na okencu, kot npr. pri podpisu osebnega dokumenta. Način oddaje podpore prek digitalne podpisne tablice bo veljal tudi za zbiranje podpisov podpore volivcev pri ustavnorevizijski in zakonodajni iniciativi.

Slednje pomeni pomembno odpravo fizičnih obrazcev podpore v postopku zbiranja 40.000 podpisov za podporo zahtevi za razpis referenduma. Fizični obrazci se ohranijo le v izjemnih primerih za vse, ki nimajo možnosti oddati podpore elektronsko. Namesto fizičnih obrazcev bo predlagatelj referenduma zahtevi za razpis referenduma, ki jo bo vložil v Državni zbor, priložil potrdilo Ministrstva za notranje zadeve o skupnem številu zbranih podpor v evidenci volilne pravice.

S ciljem poenostavitve oddaje podpor se zagotavlja digitalizacija procesov, s tem pa tudi pomembna razbremenitev zaposlenih na upravnih enotah. Omenjena rešitev bo implementirana po preteku prehodnega obdobja, predvidoma v roku enega leta.

Nenazadnje bo novela prispevala k boljši osveščenosti volivcev, saj določa, da se bo v primeru referenduma o spremembah zakona na spletu objavilo prečiščeno besedilo zakona z vidno označenimi spremembami in dopolnitvami, kar povečuje transparentnost, jasnost in razumljivost predpisov na glasovanju.

  • Ministrstvo za javno upravo