c S

Vrhovni sodniki dosodili ničnost posojila v švicarskih frankih

06.11.2023 08:42 Vrhovno sodišče je oktobra izdalo sodbo, s katero je že ob ugoditvi reviziji samo spremenilo sodbi sodišč prve in druge stopnje glede posojil v švicarskih frankih. Ugotovilo je, da banka ni imela valutnega tveganja.

Vrhovno sodišče je ugodilo zahtevku na ničnost notarskega zapisa posojilne pogodbe v tej valuti in ugotovilo, da banka zaradi zaprtih deviznih pozicij ni imela valutnega tveganja.

Po mnenju odvetnika Roberta Preiningerja, ki je zastopal posojilojemalca v švicarskih frankih, gre za precedenčni primer. Vrhovno sodišče je namreč na vseh pet vprašanj, glede katerih je bila revizija dopuščena, podalo odgovore, ki po odvetnikovem mnenju potrjujejo izhodišča za sojenje v prid kreditojemalcem v švicarskih frankih, poroča časopis.

Na vprašanje, kaj to pomeni za posojilojemalce, je Preininger pojasnil, da bodo banke morale vrniti vsa presežna plačila posojilojemalcem. Preininger je še dodal, da imajo že dve pravnomočni sodbi višjih sodišč v Celju in Mariboru, po katerih morajo banke zaradi ničnosti posojilne pogodbe vrniti omenjene presežke plačil posojilojemalcem.

Na vprašanje o zastaralnih rokih pa je odgovoril, da so še določene specifike glede zastaranja zahtevkov, ob čemer meni, da dokler posojilojemalec nima na mizi vseh informacij in dokler traja pogodbeni odnos s stranko, zastaralni roki sploh ne bi mogli začeti teči.

>> Več: Vrhovni sodniki dosodili ničnost posojila v švicarskih frankih