c S

Vložena zahteva za ustavno presojo spornega določila zakona o Fursu

02.03.2023 17:37 Varuh človekovih pravic je vložil zahtevo za presojo ustavnosti določila novele zakona o Fursu, po katerem lahko Furs brez sodne odločbe uporablja tehnične pripomočke za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga.

Varuh človekovih pravic zahteva začetek postopka za oceno ustavnosti 18.a člena zakona, ki ureja novo pooblastilo Fursa, s katerim se lahko predstojnik finančne uprave odloči za uporabo tehničnih pripomočkov – GPS-sledilnih naprav – za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga pri opravljanju finančne preiskave. Predlaga tudi začasno zadržanje izvajanja tega člena.

"Predlagatelj novele je navedel, da v praksi obstaja potreba po sledenju blagu, ker pošiljke pogosto premestijo v drugo prevozno sredstvo in se zato za blagom izgubi sled. Po 18.a členu zakona pa bi se sledilna naprava namestila na zunanji del vozila, kar pomeni, da se ne bi moglo slediti blagu, ki bi bilo naknadno premeščeno v drugo vozilo, saj tajno GPS-sledenje ne zazna, da je blago v drugem vozilu. Novo pooblastilo tako ne more biti primerno za dosego zastavljenega cilja predlagatelja zakona," je v sporočilu za javnost pojasnil varuh Peter Svetina.

Po preučitvi zakona so pri varuhu tako ugotovili, da omenjeno pooblastilo ni v skladu s petimi členi ustave. Po njihovi presoji gre tako za kršitev 2., 15., 23., 35. in 38. člena najvišjega pravnega akta v državi.

Ker so pri določitvi pogojev za uporabo omenjenega pooblastila finančne uprave v zakonu pomensko zelo odprti pojmi, kot so najtežja kršitev, hujši prekrški, teža prekrška idr., po mnenju varuha ni povsem razumljivo, kdaj in kdo bi utegnil biti predmet takšnega nadzora.


>> Več: Vložena zahteva za ustavno presojo spornega določila zakona o Fursu