c S

Vloge za 10.000 prenosnih računalnikov bo mogoče oddati od 22. aprila dalje

12.04.2024 12:37 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil javni poziv za dodelitev 10.000 prenosnih računalnikov, ki jih je ministrstvo za digitalno preobrazbo kupilo lani poleti. Vloge bo mogoče oddajati med 22. aprilom in 22. junijem.

Na javni poziv za izposojo računalnikov se lahko prijavijo vlagatelji, ki so kot upravičenci do otroškega dodatka uvrščeni v prvi dohodkovni razred in imajo vsaj enega osnovnošolskega otroka.

Vloge bo mogoče oddati osebno na sedežu sklada ali po pošti od ponedeljka, 22. aprila, od 9. ure dalje. Zadnji dan za oddajo vlog je 22. junij. Ob tem na skladu svetujejo oddajo vloge s priporočeno pošto, da bi se izognili gneči, ki bi lahko nastala pri osebni oddaji.

Izbrani bodo tisti vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale oba pogoja, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog ter do razdelitve 10.000 prenosnih računalnikov, piše v pozivu, ki ga je sklad danes objavil na svojih spletnih straneh.

Po dveh letih izposoje se bo lahko obdobje uporabe podaljšalo

Namen javnega poziva je povečanje digitalne vključenosti prebivalstva. Izbrani vlagatelji bodo računalnike prejeli v izposojo za dve leti, to obdobje pa se bo nato lahko na predlog upravičenca podaljšalo. Če bo po poteku obdobja izposoje knjigovodska vrednost računalniške opreme enaka nič, jo bo sklad upravičencu oddal v trajno last.

Medtem ko je izvedba javnega poziva v pristojnosti sklada, pa bo vse nadaljnje dejavnosti v zvezi s prevzemom računalniške opreme vodilo ministrstvo za digitalno preobrazbo. Sklad bo tako izbranim vlagateljem skupaj z odločbo o dodelitvi računalnikov posredoval tudi informacije glede roka in načina njihove dobave od ministrstva.

Prejemniki računalnikov bodo morali z njimi ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja. Uporabljali jih bodo lahko le za svoje lastne potrebe ter za potrebe svojih družinskih članov in jih ne bodo smeli izročiti v uporabo drugim osebam, še piše v pozivu.


>> Več: Vloge za 10.000 prenosnih računalnikov bo mogoče oddati od 22. aprila dalje