c S

Vlada želi odpraviti neustavnost zakona o visokem šolstvu

12.05.2023 07:48 Vlada je določila besedilo novele zakona o visokem šolstvu in jo poslala v parlament. Po lastnih navedbah želi odpraviti ugotovljene neustavnosti obstoječega zakona.

Gre za spoštovanje odločbe ustavnega sodišča in zakona o visokem šolstvu v delu določitve javne službe in statusno pravne ureditve razmerij med univerzo in njenimi članicami, sporoča urad vlade za komuniciranje (Ukom).

Predlog novele zakona o visokem šolstvu tako primarno rešuje ureditev pravnega statusa članic univerz, kar pomeni, da je pravna oseba univerza, njene članice pa so notranje organizacijske enote, ki nimajo pravne subjektivitete.

Predlog novele ureja tudi javno službo v visokem šolstvu. Ta obsega izobraževalne, znanstvenoraziskovalne, umetniške in podporne dejavnosti, izvajajo pa jo javni visokošolski zavodi in zasebni visokošolski zavodi za koncesionirane študijske programe.

>> Več: Vlada želi odpraviti neustavnost zakona o visokem šolstvu