c S

Vlada zagotavlja sredstva za odpravo posledic poplav

22.09.2023 09:03

Vlada je na dopisni seji z namenom odprave škode in blaženja posledic po avgustovskih poplavah razporedila pravice porabe v letošnjem državnem proračunu.

Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje je iz splošne proračunske rezervacije zagotovila približno 95 milijonov evrov za povračilo intervencijskih stroškov 138 občinam, 11,4 milijona evrov pa za povračilo intervencijskih stroškov silam zaščite, reševanja in pomoči.

Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo je razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 50,4 milijona evrov za izvedbo interventnih ukrepov na cestni in železniški infrastrukturi.

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 43,2 milijona evrov, in sicer za izplačilo izredne denarne socialne pomoči.

Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport je iz splošne proračunske rezervacije razporedila 31,8 milijona evrov, in sicer za izplačila predplačil oziroma takojšnje pomoči pri odpravi posledic škode v gospodarstvu.

Upravi za zaščito in reševanje je razporedila še pet milijonov evrov sredstev splošne proračunske rezervacije za kritje intervencijskih stroškov civilne zaščite in povračilo izplačanega nadomestila plače delodajalcu za delavce oziroma prostovoljce.

Zaradi neurij konec julija pa je iz proračunske rezerve Upravi za zaščito in reševanje zagotovila 1,5 milijona evrov za povračilo upravičenih intervencijskih stroškov 51 občinam.

 

  • Vlada Republike Slovenije