c S

Vlada sprejela predlog novele Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence

10.11.2023 08:23

Vlada je na seji določila besedilo predloga novele Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in ga v obravnavo posredovala Državnemu zboru.

Republika Slovenija s spremembami in dopolnitvami Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz evropske uredbe o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev.

Države članice morajo namreč zagotoviti ustrezno in učinkovito izvrševanje uredbe in določiti pravila v primeru kršitev navedene uredbe ter zagotoviti njihovo izvajanje. V noveli zakona so tako urejena nacionalna pravila za uskladitev z omenjeno uredbo. Nacionalni organ za izvajanje uredbe bo Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence.

Sprememba Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence je bila predlagana tudi z namenom izvajanja evropske uredbe o tekmovalnih in pravičnih trgih v digitalnem sektorju in spremembe direktiv. V skladu z uredbo lahko državni pristojni organ, ki izvršuje pravila o konkurenci, na lastno pobudo preiskuje primere morebitne neskladnosti s 5., 6. in 7. členom uredbe na ozemlju Republike Slovenije, ki se nanašajo na obveznosti tako imenovanih vratarjev.

Predlog zakona  tudi odpravlja  nekatere pomanjkljivosti obstoječe zakonodaje, ki so se pokazale pri njegovem izvajanju. Med drugim dopolnjuje določbo glede razkritja podatkov, dodatno omejuje uporabo podatkov iz vlog za poravnavo. Pravico tretjih oseb, da se vključijo v postopek, uresničuje z objavo agencije o uvedbi postopka, določa časovno omejitev predlaganja korektivnih ukrepov. Dopolnjuje se postopek odločanja o posamični zadevi v upravnem postopku. Obstoječa definicija naklepa in malomarnosti, kot je bila oblikovana v obstoječem zakonu bo izbrisana. Določa se administrativna sankcija v višini največ 2% letnega prometa podjetja v predhodnem poslovnem letu za administrativne prestopke iz evropske uredbe o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev. Na novo pa uvaja tudi možnost vložitve hipotetične izjave zaradi prizanesljivosti, odgovornim osebam, ki so vložile izjavo za znižanje globe v okviru programa prizanesljivosti, in to upošteva kot olajševalno okoliščino pri odmeri globe.

  • Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Foto: STA