c S

Vlada potrdila predlog sprememb zakona o kazenskem postopku, ki jih je zahtevalo ustavno sodišče

17.04.2024 13:39 Policija in tožilstvo potrebujeta učinkovita orodja za delo. Menimo, da nam je to uspelo zagotoviti. Marsikje smo šli do skrajnih meja, ki so po naši oceni še ustavno skladne, je predlog sprememb kazenskega postopka pojasnila ministrica Andreja Katič.

Ustavno sodišče je razveljavilo veljavno ureditev pridobivanja prometnih in deloma tudi finančnih oziroma bančnih podatkov posameznika s prikritimi preiskovalnimi ukrepi.

Veljavna zakonodaja po mnenju ustavnega sodišča ne prestane preizkusa sorazmernosti. Ministrica za pravosodje Andreja Katič je pojasnila, da je na tokratni seji vlada potrdila predlog novele zakona o kazenskem postopku, ki zajema uresničitev odločb ustavnega sodišča in dodatno implementacijo dveh evropskih direktiv ter nekaj manj zahtevnih rešitev.

Katič je naštela, da iz odločbe ustavnega sodišča izhaja, da je treba pri pridobivanju prometnih podatkov dvigniti dokazni standard, zožiti katalog kaznivih dejanj, za katera se ukrep uporablja, in urediti obdobje pridobivanja prometnih podatkov oziroma zamejiti odrejanje ukrepa na krajše obdobje. Pri naročniških, zlasti bančnih podatkih posameznika pa je treba zagotoviti, da je podatke mogoče pridobiti samo s sodno odredbo.

"Imamo težko nalogo upoštevati odločbo ustavnega sodišča in hkrati zagotoviti pravne podlage, ki bodo omogočile učinkovito preiskovanje in pregon najtežjih kaznivih dejanj. Zavedamo se, da policija in tožilstvo potrebujeta učinkovita orodja za delo, zato menimo, da nam je po številnih usklajevanjih uspelo to tudi zagotoviti. Na marsikateri točki smo šli do skrajnih meja, ki so po naši oceni še ustavno skladne," je poudarila pravosodna ministrica.

Glede implementacije evropskih direktiv v slovenski pravni red je pojasnila, da gre za direktivo do dostopa odvetnika v kazenskem postopku ter o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku.

"Predlog vsebuje možnost izdaje odločb s pojasnilom v poenostavljenem jeziku, ki pa ne bo pravno zavezujoče, bo pa pripomoglo, in to precej k boljšemu razumevanju pravic in dolžnosti, ki jih imajo ranljivi posamezniki, zlasti žrtve kaznivih dejanj. Tako lahko rečem, se bomo s to rešitvijo uvrstili v sam vrh držav, ki delovanje pravosodnega sistema prilagajajo potrebam ranljivih oseb. K predlogu zakona je priložena tudi priloga, s katero bomo mladoletne storilce kaznivih dejanj v poenostavljenem jeziku obvestili o njihovih pravicah. Tudi s tem se dviga raven spoštovanja mladoletnikov v kazenskih postopkih," je navedla.


>> Več: Vlada potrdila predlog sprememb zakona o kazenskem postopku, ki jih je zahtevalo ustavno sodišče