c S

Vlada bo občinam predplačila za odpravo posledic ujm nakazala v nekaj tednih

21.09.2023 15:31 Vlada je sprejela tri programe odprave posledic na stvareh zaradi poplav in neurij preteklo poletje. Sredstva naj bi občinam nakazali v nekaj tednih. Za sanacijo po poplavah 4. avgusta bo namenjenih 222 milijonov evrov.

Prvič se vlada odziva tako hitro s sredstvi za občine na naravne sreče, je poudaril minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan.

Po njegovih besedah je vlada sprejela tri programe: prvi program je zaradi neurja 12. in 13. julija. Občinam in direkciji za vode bo nakazanih 3,60 milijona evrov. Za drugi program bo vlada zagotovila 8,54 milijona evrov, to je za neurja, ki so Slovenijo prizadela od 17. julija do 3. avgusta. Tretji predhodni program pa je za najhujše neurje, ki je državo prizadelo 4. avgusta. Obsega kar 222 milijonov evrov.

Za predplačila občinam je vlada postavila merilo, da je minimalna ocena škode 20.000 evrov. Prav tako je vlada maksimalno nakazilo omejila na dvakratnik primerne porabe občin. "Vsaka občina, ki bo v roku enega leta sposobna porabiti ta sredstva, bo dobila dodatna sredstva do 40 odstotkov ocenjene škode, kot je zapisano v zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč," je zagotovil minister.

Pojasnil je, da so ob pregledu predhodne ocene škode po občinah ugotovili, da prijavljeni zneski tudi 10-kratno presegajo proračun občine. "Nemogoče bi bilo, da bi lahko take občine te zneske porabile v enem letu, zato smo postavili zgornjo mejo, torej dvakratnik porabe občine."

Porabo sredstev bodo nadzirali na ministrstvu, ne vedo pa še, po kakšnem vrstnem redu bodo nakazovali sredstva. "Občine bodo morale v okviru pravic porabe oziroma nakazanih sredstev sporočiti svoje prednostne naloge in tako ta sredstva tudi uporabiti," je še dejal.

Za sanacijo vodotokov država pričakuje dodatno pomoč. V ta namen je objavila mednarodni razpis za pomoč pri sanaciji, ki se je iztekel prejšnji teden. Direkcija za vode z najugodnejšimi ponudniki že sklepa sporazume, zato Brežan pričakuje, da bodo prve okrepitve v obliki dodatne mehanizacije na terenu že prihodnji teden. Omenjeni ukrepi temeljijo na noveli zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki jo je državni zbor sprejel kmalu po ujmi na začetku avgusta.


>> Več: Vlada bo občinam sredstva za odprvo posledic ujm nakazala v nekaj tednih