c S

V Državni zbor poslan predlog sprememb in dopolnitev zakona o tobačnih izdelkih

10.11.2023 08:08

V obravnavo v Državni zbor je bil poslan predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki se nanaša predvsem na hitro rastoči in spreminjajoči se trg ogrevanih tobačnih izdelkov in elektronskih cigaret.

Uporaba elektronskih cigaret med otroci in mladimi strmo narašča. Mednarodna raziskava »Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju« je pokazala, da je uporaba elektronskih cigaret med 15-letniki narasla iz enega odstotka v letu 2014 na deset odstotkov v letu 2018 in na sedemnajst odstotkov v letu 2022. Elektronske cigarete vsebujejo številne škodljive, rakotvorne in dražilne snovi, ena njihovih ključnih sestavin pa je nikotin, ki je močno zasvojljiv in ima škodljive učinke na srčno-žilni sistem, pljučno funkcijo in razvoj ter delovanje možganov pri mladostnikih.

Večina mladostnikov začne uporabljati elektronske cigarete zaradi različnih arom, vendar le-te zmanjšujejo zaznavanje škodljivosti. Arome, ki so lahko varne ob zaužitju, imajo lahko hude škodljive zdravstvene učinke, če jih vdihujemo. Povzročijo lahko astmo, bronhitis in druge hude okvare pljuč ali celo smrt. Vse več raziskav kaže, da pri mladostnikih, ki sicer ne kadijo, uporaba elektronske cigarete bistveno poveča verjetnost (tudi do štirikrat), da bodo začeli kaditi tudi običajne cigarete. Zato želimo zmanjšati privlačnost elektronskih cigaret predvsem med otroci in mladimi in tako zaščititi njihovo zdravje.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov zato prepoveduje značilne arome (na primer: sadja, začimb, zelišč, alkohola, bombonov, vanilje in tako dalje) za ogrevane tobačne izdelke, kot to že sedaj velja za cigarete in tobak za zvijanje. Hkrati prepoveduje tudi vse arome, razen okusa ali vonja tobaka ali mentola, v vseh vrstah elektronskih cigaret, tako tistih za enkratno kot večkratno uporabo.

Predlog zakona uvaja tudi prepoved kajenja v kadilnicah (s petletnim prehodnim obdobjem), s čimer želimo zagotoviti popolnejšo zaščito pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih javnih in delovnih prostorih. S tem bo Slovenija dosledneje izpolnila tudi zaveze Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, katere pogodbenica smo že od leta 2005. Konvencija navaja prepričljive znanstvene dokaze, da so se kadilnice kljub prezračevanju, filtriranju in drugim tehničnim ukrepom izkazale za neučinkovito zaščito pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu

Z namenom bolj učinkovitega izvajanja zakonodaje predlog zakona dopolnjuje tudi nekatere določbe nadzora in kazenske določbe, ki vključujejo sodelovanje več nadzornih organov in nove kršitve posameznikov. Med drugim posameznik ne bo smel prodajati ali v večjih količinah uvažati tobačnih in povezanih izdelkov. Zaradi učinkovitejšega izvajanja prepovedi prodaje preko interneta oziroma na daljavo predlog zakona tudi potrošniku prepoveduje pridobitev tobačnih in povezanih izdelkov na ta način.

S predlogom zakona se v nacionalno zakonodajo prenaša delegirano Direktivo Komisije Komisije (EU) 2022/2100 z dne 29. junija 2022 o spremembi Direktive 2014/40/EU, hkrati pa je to pomemben korak k uresničevanju strategije za zmanjšanje posledic rabe tobaka »Za Slovenijo brez tobaka«. Predlagani ukrepi bodo zaščitili zdravje vseh, predvsem pa otrok in mladostnikov, ter prispevali k vzdržnosti zdravstvenega sistema v prihodnosti.

Ogrevani tobačni izdelki in elektronske cigarete

Ogrevani tobačni izdelki so tisti, ki vsebujejo tobak, ki se v obliki tobačne paličice vstavi v napravo, ki ga segreva, medtem ko elektronske cigarete ne vsebujejo tobaka. V slednjih se uporablja tekočina ali drugo polnilo, ki vsebuje različne sestavine (na primer vlažilce, arome in največkrat tudi nikotin), te pa se ob segrevanju spremenijo v aerosol, ki ga uporabnik vdihne. Za elektronske cigarete uporabniki uporabljajo različne izraze: vape, pod, mod, puff …

  • Ministrstvo za zdravje