c S

Ustavno sodišče zavrglo pobudo Fidesa o delu med stavko

22.05.2024 12:40 Ustavno sodišče je zavrglo pobudo Fidesa za oceno ustavnosti odloka o opravljanju zdravniške službe v času stavke, ki ga je sprejela vlada in je že v veljavi. Sodišče ocenjuje, da pobudnika ne izkazujeta pravnega interesa za začetek postopka.

Pobudnika - Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides in zdravnik Milenko Stanković, sicer podpredsednik Fidesa - sta pobudo na ustavno sodišče vložila, ker sta ocenila, da odlok posega v ustavno in zakonsko urejeno pravico do stavke.

Sindikat je namreč prepričan, da vladni odlok ne more biti pravna podlaga za določanje obsega zdravniških storitev, ki so del minimuma delovnega procesa, saj tega določa zakon.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel pa je konec februarja, ob predstavitvi sprejetega odloka poudarila, da ga je pregledala služba vlade za zakonodajo in da je zakonska podlaga trdna. Dodala je, da je treba spoštovati sorazmernost vseh pravic, ki so zapisane v ustavi. "Ustavni sodniki bodo zagotovo prepoznali našo skrb za invalide in druge najranljivejše skupine," je dejala.

Fides namesto "zahteve" na ustavno sodišče vložil "pobudo"

Ustavno sodišče ugotavlja, da Fides sodi med kvalificirane predlagatelje, ki imajo po zakonu o ustavnem sodišču (ob izpolnjenosti pogoja ogroženosti pravic delavcev) na voljo zahtevo. Vendar pa iz obravnavane vloge v tej zadevi izhaja, da vlaga pobudo in ne zahteve. V posebnem delu vloge utemeljuje namreč svoj pravni interes, ki ga je treba izkazati le primeru vložitve pobude. Poleg tega tudi izrecno predlaga sprejem pobude v obravnavo.

>> Več: Ustavno sodišče zavrglo pobudo Fidesa o delu med stavko