c S

Ustavno sodišče razveljavilo del družinskega zakonika, ki ureja prihodke otrok v rejništvu, zavodih

18.04.2024 07:02 Ustavno sodišče je razveljavilo dele družinskega zakonika, ki govorijo o upravljanju s sredstvi otroka, ki je dolgotrajno nameščen v zavod ali rejništvo. V določenih primerih viška sredstev ne bo več potrebno vračati v državni proračun.

Ustavni sodniki so odločali o ustavnosti dela 184. člena družinskega zakonika, ki določa, da starši, ki jim je odvzeta ali omejena starševska skrb, niso oproščeni obveznosti preživljanja otroka. Tretji odstavek tega člena, ki ga je obravnavalo sodišče, določa, da se celotna preživnina otroka, ki je dolgotrajno nameščen v zavod ali rejništvo, nakazuje na poseben otrokov račun, ki ga v ta namen odpre otrokov skrbnik. Prva poved četrtega odstavka pa določa, da skrbnik v primeru, ko prihodki otroka mesečno presegajo 25 odstotkov materialnih stroškov za izvajanje rejniške dejavnosti, razliko (vendar največ v vrednosti 50 odstotkov materialnih stroškov) nakaže v državni proračun.

To sta v več zahtevah izpodbijala koprsko okrožno in višje sodišče, ki sta menila, da zakon pri tem neutemeljeno ne ločuje med starši, katerih otroci so odšli v zavod ali rejništvo z njihovim soglasjem, in starši, ki so nad otroki izgubili roditeljsko pravico.

Po njunem mnenju je takšna ureditev neustavna, saj staršem, katerih otroci so odšli v zavod z njihovim soglasjem, ni mogoče ničesar očitati glede njihovega izvrševanja roditeljske pravice. Prav tako imajo ti starši še naprej dolžnost, da preživljajo otroka, pa tudi dejanske stroške z njim, saj otrok še vedno veliko časa preživi doma. Takšna zakonska ureditev tako po njihovem prepričanju predstavlja poseg v 54. člen ustave, ki določa, da imajo starši pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke.

>> Več: Ustavno sodišče razveljavilo del družinskega zakonika, ki ureja prihodke otrok v rejništvu, zavodih