c S

Ustavno sodišče delno razveljavilo omejitev provizij nepremičninskih posrednikov

16.11.2023 07:52 Ustavno sodišče je razveljavilo omejitev višine provizij pri nepremičninskem posredovanju, kadar ne gre za prodajo oz. oddajo stanovanjske hiše ali stanovanja fizični osebi. V postopek je sprejelo tudi omejitev provizij pri poslih s fizičnimi osebami.

Pobude za presojo ustavnosti določb zakona o nepremičninskem posredovanju so na ustavno sodišče vložili državni svet ter družbi Aeon nepremičnine in Stan nepremičnine. Izpodbijana ureditev po mnenju nepremičninskih družb pomeni poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude, splošno svobodo ravnanja ter lastninsko pravico. Menijo, da zakonodajalec ni izkazal javne koristi za takšno ureditev in tudi ni navedel nobenega razloga za določanje najvišjega dopustnega plačila za posredovanje.

Omejitev najvišjega dovoljenega plačila za posredovanje pri nakupu ali prodaji je z zakonom določena v vrednosti štirih odstotkov od pogodbene cene, v primeru najemne pogodbe pa ne sme preseči zneska enomesečne najemnine. Ob tem iz gradiva k zakonu ni mogoče razbrati utemeljitve javne koristi za takšno omejitev, je v danes objavljeni delni odločbi in sklepu zapisalo ustavno sodišče.

Poseg v svobodno gospodarsko pobudo

Sodišče se strinja, da je zakonodajalec z omejitvijo plačila, ki so jo upravičene zaračunati nepremičninske družbe, neposredno posegel v bistveni element pogodbenih razmerij med pobudnicami in naročniki storitev posredovanja in torej svobodno gospodarsko pobudo nepremičninskih družb.

>> Več: Ustavno sodišče delno razveljavilo omejitev provizij nepremičninskih posrednikov