c S

Štirje novi ukrepi za izboljšanje položaja upokojenk in upokojencev

25.05.2023 07:39

Vlada se je v luči naslavljanja stisk upokojencev odločila sprejeti dodatne štiri ukrepe, s katerimi bo priskočila na pomoč in izboljšala gmotni položaj upokojenk in upokojencev ter uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

Upokojenke in upokojenci ter uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja bodo novembra in decembra letos prejeli za 1,8 odstotka višje pokojnine oziroma nadomestila, z namenom lažje premostitve obdobja do učinka naslednje redne uskladitve. S tem bodo upravičenci do zagotovljene starostne pokojnine s polno pokojninsko dobo do konca leta prejeli izplačan znesek v višini 700 evrov. 

Vpeljuje se institut zagotovljene vdovske pokojnine za vse vdove ali vdovce, ki imajo poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do svoje predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, ki bo znašala toliko kot zagotovljena starostna pokojnina. S tem ukrepom se želi zmanjšati tveganje socialne izključenosti te skupine prebivalstva, ki spada med ranljivejšo. Sprememba bo stopila v veljavo s 1. januarjem 2024.

Z dvigom osnove za odmero pokojnine se izboljšuje položaj delovnih invalidov, ki so delali za krajši delovni čas. Z naslednjim letom se bo pri odmeri pokojnine kot osnova upošteval dohodek, ki bi ga prejemali, če bi delali za polni delovni čas. Ukrep bo veljal za invalide, ki se bodo upokojevali od 1. januarja 2024.

Četrti ukrep prinaša enkratni dodatek v obliki "zimskega regresa", ki bo znašal 40 odstotkov letnega dodatka in bo konec decembra izplačan v enakih razredih kot letni dodatek.

Finančni učinek vseh ukrepov skupaj znaša 100 milijonov evrov.

Vlada je sicer do zdaj sprejela ukrepe v obliki enkratnih transferjev, kontroliranih cen, predčasne prilagoditve višine pokojnin z inflacijo in znižanja davkov, s katerimi smo blažili tudi vpliv energetske in prehranske krize ter inflacije zlasti na ranljive skupine prebivalstva.

V novembru in decembru 2022 so se začasno dvignile pokojnine in nadomestila iz invalidskega zavarovanja v višini 4,5 odstotka, konec februarja 2023 pa so upokojenke in upokojenci prejeli za 5,2 odstotka višje pokojnine s poračunom za januar 2023 v skladu s sistemskim zakonom. Šlo je za najvišjo posamično uskladitev pokojnin v zadnjih desetih letih, vse od začetka veljavnosti ZPIZ-2 (od leta 2013). Za to uskladitev bo na letni ravni izplačanih več kot 330 milijonov evrov.  

V letu 2022 je Vlada za izplačilo letnega dodatka zagotovila 166 milijonov evrov, v letu 2023 pa je za letni dodatek načrtovanih 171 milijonov evrov, skupaj z »zimskim regresom« torej 240 milijonov evrov. Prejemniki pokojnin, ki so upravičeni do varstvenega dodatka ali denarne socialne pomoči, so prejeli tudi energetski dodatek v višini 200 evrov.

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti