c S

Število pritožb zaradi molka organa narašča

22.05.2024 07:42 Informacijski pooblaščenec je državnemu zboru posredoval poročilo za leto 2023, v katerem je izpostavil, da je obravnaval 302 pritožbi zaradi molka organa, kar je za četrtino več kot leta 2022.

Po navedbah Informacijskega pooblaščenca je skrb zbujajoče, da so se zavezanci glede na predhodno leto slabše odzivali na prejete zahteve za posredovanje informacij javnega značaja, stopnja preglednosti pa se je posledično znižala.

Povečanje števila pritožb zaradi molka organa je informacijski pooblaščenec pripisal poenostavitvi načina uveljavljanja pravice dostopa do informacij javnega značaja, na kar zavezanci niso dovolj pripravljeni. Poleg tega se je državna uprava kadrovsko reorganizirala in zamenjala uradne osebe, pristojne za to področje. Ob tem pa so prosilci s pravicami zakona dobro seznanjeni, so še pojasnili.

Pristojne so pozvali, naj za uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja imenujejo osebe z ustreznim strokovnim znanjem in dobrim poznavanjem vodenja upravnega postopka. Dodali so, naj vse zaposlene seznanijo z osnovnimi obveznostmi zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

>> Več: Število pritožb zaradi molka organa narašča