c S

Sprejeta novela Zakona o socialnem varstvu

18.07.2023 13:13

Državni zbor je potrdil predlog novele > Zakona o socialnem varstvu, ki uvaja kadrovsko štipendiranje na področju socialnega varstva in daje podlago za izvajanje ukrepov in črpanje sredstev evropskih skladov za ukrepe spodbujanja socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki.

Sredstva namenjamo krepitvi najtežjih področij na centrih za socialno delo, in sicer področju dela z družinami in nasilja v širšem smislu, kadrovskim krepitvam na centrih za socialno delo in usposabljanju socialnih delavcev, dodatnim namenskim bivalnim enotam za najbolj ogrožene skupine, kot so žrtve nasilja in starejše ženske, nadgradnji mreže večgeneracijskih in večnamenskih romskih centrov, izvajanju aktivnosti na področju zaprtih oseb in oseb v probaciji ter ukrepom za izboljšanje vključitve priseljencev v izobraževalni sistem in vrsti drugih ukrepov s področja socialnega vključevanja.

Pomembna novost, ki jo prinaša novela, je pravna podlaga za dodeljevanje kadrovskih štipendij za študente, ki se izobražujejo na področju socialnega varstva. Centri za socialno delo vrsto let opozarjajo, da se kadrovska struktura ne veča skladno s povečanim obsegom dela, največje pomanjkanje se kaže pri neposrednem socialnem delu z uporabniki. Spodbujanje k študiju in usmerjanje k strokovnemu delu z najbolj ranljivimi skupinami ljudi predstavlja pomemben korak k zmanjšanju primanjkljaja na tem področju dela.

Skladno z izvajanjem ukrepov, novela v luči novo sprejetega Zakona o varstvu osebnih podatkov ureja tudi pravne podlage za zbiranje podatkov ter uvaja inšpekcijski nadzor nad strokovnostjo izvajanja ukrepov.

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Foto: STA