c S

Sprejeta direktiva, ki krepi vlogo potrošnika pri zelenem prehodu

28.03.2024 07:53 26. marca 2024 je v veljavo stopila spremenjena direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o krepitvi vloge potrošnikov za zeleni prehod. Direktiva stremi k preprečevanju zelenega zavajanja in zavajajočih informacij o trajnostnem blagu. Države članice EU imajo na voljo 24 mesecev za prenos novih pravil v nacionalno zakonodajo, uporabljati pa se bodo začela septembra 2026.

Na evropskem trgu trenutno obstaja veliko število zavajajočih okoljskih oznak oziroma tako imenovanih zelenih trditev v zvezi z okoljskimi vplivi, dosežki ali zavezami, ki se nanašajo na blago ali poslovanje podjetij. Takšne trditve pa onemogočajo sprejemanje trajnostnih potrošniških odločitev. Potrošniki namreč težko presodijo, ali dejansko kupujejo okolju prijaznejše in trajnostno blago ali storitve. Nova direktiva bo obravnavala prakse, kot so zavajajoče zeleno oglaševanje ali lažne trditve o izdelkih, ki trajajo manj, kot bi pričakovali. S tem bo zagotovila ustrezne in zanesljivejše informacije o trajnostni naravi blaga. Potrošniki bodo zato lažje sprejemali informirane odločitve o nakupu blaga in v večji meri prispevali k bolj trajnostni potrošnji.

Ključne novosti direktive

Direktiva predvideva prepoved nepoštenih poslovnih praks, ki se nanašajo na:

  • navajanje okoljskih trditev v zvezi s prihodnjo okoljsko uspešnostjo podjetja blaga ali storitev brez jasnih, objektivnih, javno dostopnih in preverljivih zavez;
  • prikazovanje znaka trajnostnosti, ki ne temelji na shemi certificiranja ali ga ne določijo javni organi zavajanje in prikrivanje informacij glede vpliva in nujnosti posodobitev programske opreme;
  • okoljske ali družbene značilnosti blaga ter vidike krožnosti, kot so trajnost, popravljivost ali zmožnost recikliranja, itd.

Podjetja bodo morala potrošnikom pred sklenitvijo pogodbe po novem zagotoviti tudi informacije glede tržne garancije trajnosti, posodobitve programske opreme; informacije v zvezi s popravljivostjo, rezervnimi deli, navodili za popravilo in vzdrževanje ter informacije o okolju prijazni dostavi.

Direktiva uvaja usklajeno oznako v primeru ponujene proizvajalčeve tržne garancije trajnosti, kadar je ponujena brez dodatnih stroškov in velja več kot dve leti z opozorilom o obstoju zakonskega jamstva o skladnosti.

Predvideva tudi usklajeno obvestilo pri podajanju informacij o zakonskem jamstvu o skladnosti z navedbo glavnih elementov zakonskega jamstva, vključno z njegovim minimalnim trajanjem dveh let.

Namen in uveljavljanje

Pričakuje se, da bodo potrošniki zaradi novih pravil težje zavedeni, na prodajnih policah pa lažje opazili tisto blago, ki je boljše za okolje. S tem bodo potrošniki lahko izbrali bolj trajnostno proizvedeno blago in s tem prispevali k zelenemu prehodu.

Podjetjem bodo nove določbe zagotovile jasna pravila in jim zagotovila enake konkurenčne pogoje z zagotavljanjem poštenih, razumljivih in zanesljivih okoljskih trditev. S preprečevanjem zlorab na področju zelenega oglaševanja bodo podjetjem ponudila možnost, da na trgu ne tekmuje zgolj s ceno in kvaliteto ampak tudi s trajnostno naravnano proizvodnjo.

Države članice EU imajo za prenos novih pravil v nacionalno zakonodajo na voljo 24 mesecev, uporabljati pa se bodo začela septembra 2026.

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s krepitvijo vloge potrošnikov za zeleni prehod z boljšim varstvom pred nepoštenimi praksami in boljšim obveščanjem

  • Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport