c S

Soglasno sprejeta Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2023 - 2030

22.09.2023 16:08

Danes je bila v Državnem zboru brez glasu proti sprejeta Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2023 – 2030. Gre za krovni strateški dokument, pripravljen v sodelovanju s stroko in civilno družbo, ki naslavlja področje enakosti žensk in moških.

Ženske so skozi leta pridobile vrsto pravic, ki so vsakič znova v nevarnosti, da zdrsnejo v času nazaj. Nekatere danes samoumevne pravice lahko tako hitro postanejo stvar preteklosti. Skozi desetletja smo na primer zgradili močno in dostopno mrežo javnih vrtcev in šol, ki je skupaj z ostalimi javnimi storitvami omogočila ženskam, da se osamosvojijo od vloge gospodinje in da se enakovredneje vključujejo na trg dela. To jim je tudi omogočilo, da niso več prisiljene trpeti podrejene vloge na domu in vsega, kar lahko izhaja iz tega. Vseeno pa ženske danes še vedno uživajo manj ekonomske, družbene in politične moči, njihov položaj se glede na raziskave Evropskega inštituta za enakost spolov celo poslabšuje. 

Resolucija naslavlja vsa področja, kjer se ženske nahajajo v podrejenem položaju v družbi. Čas je, da se lepe besede prelevi v konkretne ukrepe po resorjih. Vse prevečkrat se namreč zgodi, da resolucije ostanejo samo mrtva črka na papirju. Zato so na ministrstvu ustanovili delovno skupino, ki bo delovala pod geslom “Namesto rož - dejanja!” 

Ker je bilo v letu 2022 kar 13 žensk umorjenih s strani njihovih partnerjev, so k sodelovanju povabili Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za notranje zadeve. 

Ker je 200 tisoč žensk brez izbranega ginekologa, so k sodelovanju povabili Ministrstvo za zdravstvo. 

Ker 25-odstotna plačna vrzel na področju zdravstva in socialnega varstva ostaja dejstvo, so k sodelovanju povabili Ministrstvo za javno upravo. 

Ker je za enake možnosti izjemnega pomena poročanje medijev, so k sodelovanju povabili Ministrstvo za kulturo.

Ker se vse začne v vrtcih in šolah, so k sodelovanju povabili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za visoko šolstvo.

Ker je ključno, kako razporejamo finančna sredstva, so k sodelovanju povabili Ministrstvo za finance. 

Boj za pravice žensk moramo razumeti kot našo skupno nalogo in del širših prizadevanj, ki imajo pomemben vpliv na vse nas. Za enakost se zavzemamo, da bodo mladi lahko odraščali in razvijali svoje potenciale, ne da bi jih pri tem dušila pričakovanja tradicionalnih spolnih vlog. Da bosta v zrelih letih družina in skupno življenje pomenila tako enakopravne delovne pogoje kot čas za preživljanje z bližnjimi. In da bo jesen življenja prinesla socialno varnost in zasluženo brezskrbnost za vsakogar.

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti