c S

Sodišče: Posvetovalni referendum o rabi konoplje ni neustaven

27.05.2024 08:09 Ustavno sodišče ni ugotovilo neustavnosti odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o rabi konoplje. Presojo ustavnosti sta zahtevali stranki SDS in NSi.

Ustavno sodišče je v odločitvi zapisalo, da hkratna izvedba posvetovalnega referenduma z volitvami v Evropski parlament ne more pomeniti zlorabe posvetovalnega referenduma, saj lahko volivci na isti dan odgovorno glasujejo na volitvah in referendumu.

Prav tako je po mnenju sodišča neutemeljen očitek, da bi razpis tega referenduma s povečanjem volilne udeležbe na volitvah v Evropski parlament določenim političnim strankam in njihovim kandidatom oteževal politično tekmo na volitvah. "Povečanje volilne udeležbe, če bi do njega prišlo, samo po sebi ne more pomeniti protiustavnih posledic razpisa referenduma," so zapisali.

Sodišče je tudi odločilo, da odlok ne krši ustavno zagotovljene pravice o odločanju, saj iz pregledanega gradiva ne izhaja, da bi bila poslancem "kakor koli otežena ali preprečena udeležba" na seji DZ-ja oziroma glasovanju o odloku na tej seji, pa tudi ne na seji mandatno-volilne komisije, na kateri so poslanci odločali o odloku.

Ustavno sodišče je še zapisalo, da iz ustave ne izhaja obveznost DZ-ja, da bi moral pred sprejetjem odloka, s katerim se razpiše posvetovalni referendum, pridobiti mnenje vlade ali ministrstva za zdravje, kot je zatrdil predlagatelj za oceno ustavnosti odloka.

>> Več: Sodišče: Posvetovalni referendum o rabi konoplje ni neustaven

Foto: STA