c S

Sodišče: O presoji vplivov kanala C0 na okolje mora ministrstvo odločati znova

08.11.2023 13:19 Upravno sodišče je ugodilo tožbi ljubljanske občine in odpravilo odločitev nekdanjega ministrstva za okolje, s katero je to zavrnilo zahtevo MOL-a, naj se razveljavi odločitev Arsa, da je za gradnjo kanala C0 treba izvesti presojo vplivov na okolje.

MOL je izpodbijal sklep Agencije RS za okolje iz leta 2020, da je za vgradnjo povezovalnega kanala C0 z dodajanjem armiranobetonske kinete na območjih Vižmarij in Ježice v Ljubljani treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Glavni očitek občine je bil, da je Arso s sklepom znova odločal o isti stvari. V letih 2015 in 2016 je občinama Vodice in Medvode namreč izdal sklepa, po katerih za izgradnjo kanalizacije v okviru istega projekta ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Kot je v danes objavljeni sodbi odločilo upravno sodišče, je bila odločitev Arsa v letu 2020 napačna oz. vsaj nejasna, kar pomeni bistveno kršitev pravil postopka.

Iz obrazložitve izpodbijane odločbe ministrstva po mnenju sodišča ni jasno, ali gre glede na presojano dejansko stanje po sklepih 2015 in 2016 proti sklepu 2020 za spremembo posega v okolje ali ne in na kakšni podlagi. Zato odločbe ni bilo mogoče preizkusiti, "kar predstavlja absolutno bistveno kršitev določb postopka, ki že sama po sebi terja odpravo izpodbijane odločbe".

Pristojno ministrstvo, trenutno je to ministrstvo za okolje, prostor in energijo, bo moralo, kot je odločilo upravno sodišče, "v ponovnem postopku odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti postopka in o zadevi, sledeč rezultatom ugotovitvenega postopka, znova odločiti". Zoper odločitev sodišča pritožba ni dovoljena, odločitev je pravnomočna, je navedlo sodišče.


>> Več: Sodišče: O presoji vplivov kanala C0 na okolje mora ministrstvo odločati znova