c S

Redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice

07.02.2024 14:35

Evropska komisija je danes objavila redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU. Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politik EU, je zagotoviti ustrezno uporabo prava EU v dobro državljanov in podjetij.

Komisija je danes zaključila 46 zadev, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila težave, tako da postopka ni treba nadaljevati.

Komisija je Sloveniji poslala uradni opomin ker v nacionalno pravo ni v celoti prenesla sprememb direktive o trgih finančnih instrumentov. Rok za prenos se je iztekel 23. marca lani.

Slovenija ima sedaj na voljo dva meseca, da se odzove na uradni opomin in odpravi pomanjkljivosti, sicer se Komisija lahko odloči, da izda obrazloženo mnenje.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_24_682