c S

Predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva prešel v nadaljnjo obravnavo

22.06.2023 07:46

"Deležniki v zdravstvu, izmed katerih je najpomembnejši pacient, bodo z novim zakonom imeli zbrane vse podatke o zdravstvenem stanju na enem mestu," so bile besede s katerimi je minister za zdravje Danijel Loredan Bešič povzel predlog zakona na seji Državnega zbora.

Minister je poslankam in poslancem predstavil Predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva, ki birokratsko poenostavlja postopek zdravljenja in razbremenjuje paciente. Uvaja Centralni elektronski zdravstveni zapis ali po domače e-Karton, kjer bodo na enem mestu zbrani vsi izvidi, s čimer bo pacient razbremenjen tiskanja in hrambe fizičnih kopij. Obenem bodo s tem administrativno razbremenjeni zdravniki, ki bodo lahko dostopali do preteklih izvidov, s čimer bo hitrejšo postavljanje aktualne diagnoze, izognili se bomo podvajanju diagnostike v kolikor je ta že bila opravljena, hkrati pa bo zdravstveni delavec v primeru nudenja nujne zdravstvene pomoči dostopal do zdravstvenih podatkov, ki so tedaj potrebni (to so krvna skupina, morebitne alergije in podobno). Posebno pozornost namenjano varnosti in nadzoru za dostop do zdravstvenih podatkov, zato Predlog Zakona predvideva tudi vzpostavitev gospodarske družbe v državni lasti, ki bo vzdrževala in razvijala centralni elektronski zdravstveni sistem ter zagotavljala strokovno podporo izvajalcem zdravstvene dejavnosti.

Predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva, ki je dobil zeleno luč za nadaljnjo obravnavo v Državnem zboru predstavlja temelj, ki bo omogočil transparentni javni zdravstveni sistem. Pri pripravi predloga so pripravljalci sledili vprašanju kako pacientu omogočiti zbir njegovih podatke na enem mestu, kjer koristijo predvsem pacientu pri njegovi obravnavi, ta pa naj bo čim bolj brezšivna in predvsem kakovostna.

  • Ministrstvo za zdravje